Mobilitate academică în Franța și o bursă de 850 euro pe lună pentru studenții masteranzi de la UTM

Mobilitate îm Franța

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat.
Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 (februarie-iunie 2019).

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+ (aprox. 360 €).

Dosarele pot fi depuse, până la 28 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Componența dosarului de candidatură:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție
 11. Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii de eligibilitate:
1. să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei.

2. să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 

 

Lasă un comentariu