Obține o bursă în valoare de până la 12000 de lei.

Burse Pentru Formarea Profsionala

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse pentru formare profesională”, ediția 2018-2019. Bursele în valoare de până la 12000 de lei fiecare se acordă pentru un singur an de studii şi vor acoperi cheltuielile ce ţin de masă, cazare şi alte necesităţi ale beneficiarilor.

Cei care îşi doresc să intre în posesia unei burse în valoare de până la 12000 lei sunt invitaţi să-şi depună dosarele la concurs. La ediţia curentă vor fi oferite 80 de burse.

Condiţii de participare:

Participanţii care vor să depună actele pentru bursă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  1. să fie înmatriculați în primul an de studii în cadrul școlilor profesionale, colegiilor sau centrelor de excelență din Moldova, începând cu septembrie 2018;

2. să demonstreze cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:
-tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
-tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
-tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
-tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
-tineri cu dizabilităţi.

3. să dea dovadă de o situaţie academică bună, nota medie de la concursul de admitere la școala profesională, colegiu sau centru de excelență să nu fie mai mică de 7,50;

4. să demonstreze participarea în activităţi academice și extracurriculare (opţional) – diplome de participare în concursuri, activități sportive și artistice etc. din septembrie 2017 – prezent.

Data limită de prezentare a dosarelor este 26 octombrie 2018, ora 17:00!

Formularele de aplicare și informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau pe www.eac.md.

Lasă un comentariu