Lansarea formării universitare francofone în domeniul Tehnologiilor Alimentare

Agenția universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), grupul Lactalis, Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate din Moldova, Agrocampus Ouest din Rennes, Franța, lansează o formare universitară francofonă cu prezență sporită în întreprindere în domeniul Tehnologiilor Alimentare. Evenimentul va avea loc pe 16 octombrie, ora 15.00, la Universitatea Tehnică a Moldovei (bloc 5, sala 120, strada Studenților 9/9).

Proiectul de creare a formării universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în domeniul Tehnologiilor alimentare a fost selecționat în cadrul unui apel internațional la proiecte lansat de către AUF în 2018. Proiectul se va desfășura în beneficiul studenților și profesorilor de la formarea universitară francofonă « Tehnologii Alimentare » din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor a UTM grație unui parteneriat între Lactalis-Alba Moldova, Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate din Moldova, Agrocampus Ouest din Rennes, Franța, și AUF. Proiectul se va desfășura în perioada octombrie 2019 -decembrie 2021, bugetul lui total fiind de aproximativ 80 000 euro. La acest eveniment de lansare vor fi prezenti partenerii proiectului dar și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat, ai mediilor instituțional, academic și socio-economic.

Obiectivele principale ale proiectului sunt, pe de o parte, facilitarea inserției profesionale a tinerilor absolvenți și ameliorarea competitivității lor pe piața muncii, iar pe de altă parte, modernizarea cursurilor și adaptarea curriculei la necesitățile mediului socio-economic local. Mai multe acțiuni vor contribui la realizarea acestor obiective : sporirea calității învățămîntului prin utilizarea metodelor inovante de învățare, și mai ales utilizarea metodelor centrate pe student într-o perspectivă acțională, prezența întreprinderii în universitate, alternanța studiilor în universitate cu prezența studenților în întreprindere, dotarea cu echipament performant.

Realizarea proiectului va răspunde mai multor necesități actuale menționate în strategia națională de dezvoltare Moldova 2020 : programele de studii care sunt foarte teoretice, cu un număr insuficient de ore practice, necesitatea dezvoltării interacțiunii între mediul academic și cel profesional, necesitatea ameliorării competențelor profesorilor.