Tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală terestră, realizată la nivel de 70%

Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră este realizat la nivel de 70 la sută, iar pentru a definitiva procesul de tranziție până la sfârșitul acestui an, trebuie depășite câteva deficiențe, a menţionat viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC), Vitalie Tarlev.

Astfel ,la o şedinţă de profil, a fost examinată chestiunea privind mecanismul de dotare a unui anumit număr de familii defavorizate cu echipamente de recepție a televiziunii digitale terestre (set-top boxuri), ce va permite recepţionarea semnalului digital pe televizoarele de model vechi.

De menționat, că Ministerul Finanțelor este în proces de identificare a 50 de milioane lei, ceea ce va permite asigurarea gratuită cu convertoare a peste 70 mii de familii defavorizate.

Organizarea procurării centralizate și distribuirii acestor echipamente urmează să fie realizată prin mecanismele existente de alocare a ajutoarelor sociale, de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu implicarea Ministerului TIC, și distribuirea lor prin intermediul Întreprinderii de Stat “Poșta Moldovei”. Proiectul de hotărâre de Guvern în cauză se află la etapa de definitivare și urmează să fie propus, într-un termen restrâns, pentru consultări publice.

O altă problemă ce urmează a fi soluționată este producerea și difuzarea de content TV digital.

Directorul Întreprinderii de Stat “Radiocomunicații”, Mihail Iacob, a relatat despre constrângerile economice întâmpinate, ca urmare a tergiversării acestui proces de către producătorii TV.

Astfel, în condițiile în care doar 8 din cei 15 radiodifuzori care au obţinut prin decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) licenţe de emisie pentru Multiplexul A, au semnat contractele de prestare a serviciilor, Î.S. „Radiocomunicaţii” difuzează acest serviciu la jumătate de capacitate, suportând pierderi.

Din aceeași cauză, pentru producătorii de conținut TV ce beneficiază de serviciu, acesta devine de două ori mai scump. Situația s-a agravat și ca urmare a faptului că, la 8 iunie curent, prin decizia CCA, la trei producători TV – „Jurnal TV”, „Canal Regional” și „Agro TV Moldova”, le-a fost acordat, la cererea acestora, un termen suplimentar, până la 30 noiembrie 2017, pentru a începe emisia serviciilor de programe prin Multiplexul A.

În cadrul reuniunii a fost abordat și subiectul referitor la informarea populației despre accesibilitatea noilor servicii, precum și faptul că CCA va beneficia de un parteneriat cu Consiliul Europei, care va oferi un grant pentru elaborarea a 4 spoturi informative, în scopul promovării televiziunii digitale terestre. De asemenea, vor fi confecționate circa 1000 de banere cu informația privind trecerea la televiziunea digitală terestră, ce vor fi plasate în circa 1000 de oficii poștale din țară.

În contextul sistării emisiei terestre în format analog la nivel global, Republica Moldova și-a asumat obligația de tranziție la televiziunea digitală terestră prin semnarea Acordului regional al Uniunii Internaționale în Telecomunicații privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră “Geneva-2006”, emisia televiziunii analogice urmând să fie sistată în țara noastră la 31 decembrie 2017.

În perioada 2005-2015, Î. S. “Radiocomunicații” a făcut investiții proprii, în mărime de cca.5 milioane de euro, în crearea a 2 rețele de televiziune digitală – Multiplexele A si B, iar această investiție urmează a fi valorificată, oferind cetățenilor acces la un conținut TV digital calitativ și variat, de până la 45 de programe.

De asemenea, tranziția la emisia terestră în format digital va permite eliberarea unei resurse importante de spectru radio în banda 700 MHz (dividendul digital II) și valorizarea ei, prin oferirea acestuia prestatorilor de servicii de comunicații mobile pentru dezvoltarea de noi servicii, în mod special, de Internet mobil de înaltă viteză.