Ce perspective au viitorii studenți de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

  • Fondată la 23 aprilie 2007 prin Decretul Preşedintelui
  • Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
  • Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
  • Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM). 

                                  OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii:  Licentă, Masterat, Doctorat.

CICLUL  I (Licenţă)
Durata studiilor: 3 ani
CICLUL  II (Masterat)
Durata studiilor: 2 ani
ȘCOLI DOCTORALE
Durata studiilor:
3 ani – frecvenţă la zi;
4 ani – frecvenţă redusă
Facultatea Ştiinţe Exacte • Științe Umaniste

• Științe Juridice, Politice și Sociologice

• Științe Economice și Demografice

• Științe Biologice și Agricole• Științe Geonomice• Matematică și Știința Informației• Științe Fizice și Inginerești• Științe Chimice și Tehnologice
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică
•  Informatică
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică şi Informatică
•  Informatică aplicată
Facultatea Ştiinţe ale Naturii
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ecologie
•  Geografie
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ştiinţe ale Mediului
•  Bioeconomie și economie ecologică
•  Dezvoltare regională și rurală
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
•  Filosofie
•  Limba şi literatura română
•  Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
•  Securitate naţională
•  Comunicare și mediere interculturală
•  Lingvistica contrastivă în context multilingv


 Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin în limita locurilor disponibile. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂȚII:

Ştiinţe Exacte – laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul surselor de energii neconvenționale, agenții de testare și analiză statistică, domeniul managementului dezvoltării software, domeniul tehnologiilor informaţionale profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe ale Naturii – centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială, agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe Socioumanistice – structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, birouri de traducere, instituții publice sau private în calitate de manageri sau funcționari culturali, presa scrisă, la radio și în televiziune, diverse ONG-uri, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.