Admitere 2017: Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova

UCCM înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 22 iunie 1993, nr. 376.
Acreditată academic şi ştiinţific. 

Oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

I. Studii superioare de licenţă (ciclul I)
(durata studiilor 3-4 ani)

 • Contabilitate
 • Marketing şi logistică
 • Business şi administrare
 • Achiziţii
 • Finanţe şi bănci
 • Cibernetică şi informatică economică
 • Merceologie şi comerţ
 • Drept
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 • Turism
  II. Studii superioare de masterat (ciclul II)
  (durata studiilor 1,5-2 ani)
 • Contabilitate în comerţ
 • Control și audit financiar-bancar
 • Marketing strategic şi internaţional
 • Administrarea businessului
 • Management comercial
 • Managementul relaţiilor economice internaţionale
 • Administrarea financiar-bancară
 • Tehnologii informaţionale în economie
 • Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum
 • Drept public
 • Drept economic
 • Drept şi activitate vamală
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 • Management şi marketing în turism, servicii hoteliere şi restauraţie 


  III. Studii superioare de doctorat (ciclul III):

 • Merceologia şi expertiza produselor alimentare;
 • Economie şi management în domeniul de activitate;
 • Marketing; logistică;
 • Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor;
 • Finanţe;
 • Contabilitate; audit; analiza economică;
 • Cibernetică și informatică economică.IV. Studii pentru adulţi (perfecţionarea profesională) în domeniile:
  economie, business, merceologie, marketing, comerţ, finanţe, contabilitate, drept, turism, tehnologii informatice ş.a.

  Facilităţi pentru studenţi

 • Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare.
 • Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de „10”.
 • Oferirea posibilității de participare în programele de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS+ și altor programe – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) sau stagiu de practică în instituțiile de învățământ prestigioase de peste hotare
 • Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după ciclul I).
 • Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum (inclusiv copiii acestora).
 • Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.
 • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
 • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
 • Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar

  La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele acte:

 • Actul de studii în original, cu anexa respectivă.
 • Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii.
 • 6 fotografii 3×4 cm.
 • Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).
 • Buletinul de identitate şi livretul militar (certificatul de recrut) se prezintă personal.MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. I.Gagarin, 8

  tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613
  (+ 373 22) 27-26-04, 815-617
  (+ 373 22) 54-91-24, 815-607
  tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

  www.uccm.md
  e-mail: rectorat@uccm.md