Programele de studii ”Tehnologia informației”, ”Automatică și Informatică”, ”Securitatea informațională” și ”Ingineria Software” la UTM

Tehnologia informație,Automatică și Informatic,Securitatea informațională,Ingineria Software

Radio Studentus a inițiat o serie de emisiuni ”Comunicare în campus”, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere, fiind informat corect despre profesiile viitorului.

În data de 09 iulie, a avut ca invitat pe doamna Sava Nina, lector universitar, departamentul ”Ingineria Software și Automatică” și responsabil program ”Tehnologia Informației”, din cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică, UTM.

P: Bună ziua dragi radioascultatori suntem la emisiunea COMUNICARE ÎN CAMPUS, iar genericul ediției de astăzi este ”O carieră de succes în domeniul TIC”. Ediția este dedicată tinerilor care se află în pragul unei decizii privind cariera pe care doresc să o aleagă. Astfel rămâi cu noi și află toate detaliile despre oportunitățile care le poate oferi UTM în acest domeniu și anume în cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică.

P: Astăzi în calitate de invitat în studiou se află doamna Sava Nina, lector universitar, departamentul Ingineria Software și Automatică și responsabil program Tehnologia Informației. Bună seara și bine ați venit!

S.N.: Bună seara!

P: Astăzi urmează să ne povestiți despre 4 programe de studii din cadrul departamentului Ingineria Software și Automatică. Spuneți-ne de ce un abiturient ar alege unul din aceste 4 programe și domeniul TIC?

S.N.: În primul rând deoarece domeniul TIC reprezenta viitorul. În prezent tot mai multe profesii cer cunoștințe de baza în Tehnologii informaționale și nu în cele din urmă deoarece, trăim într-o societate în care tehnologiile sunt pretutindeni și se dezvolta cu o viteza foarte rapida. La întrebarea de ce anume programele de studii ale departamentului Ingineria Software și Automatică? Deoarece departamentul Ingineria Software și Automatică, prin specialitățile care le gestionează, pregătește ingineri licențiați, dar și masteranzi în două domenii de vârf ale economiei și industriei naționale.Vorbim despre Domeniul – Tehnologia și Securitatea Informației care este orientat spre dezvoltarea și întreținerea sistemelor informaționale din orice domeniu al activității umane, dar și spre elaborarea sistemelor de protecție a informației și de combatere a crimelor informatice. Domeniul – Automatică și Informatică se orientează spre proiectarea și implementarea echipamentelor hardware și a aplicațiilor software. Automatica te învață cum să abordezi și să conduci un fenomen sau un proces, o instalație sau un robot, un automobil sau un avion, într-un cuvânt – un SISTEM.

P: Într-adevăr tehnologia ne înconjoară, iar să învățăm să fim parte din ea, și să o gestionăm este probabil, una din cele mai bune decizii astăzi. Noi revenim în studio după o scurtă pauză și continuăm discuția despre o carieră de succes în domeniul TIC.

P: Urmează să ne vorbiți despre cele patru specialități: Tehnologia informației, Automatică și Informatică, Securitatea informațională și Ingineria Software și filierele de la specialitățile respective. Oferiți-ne careva date generale despre aceste programe când au fost înființate, limba de studii, durata, originea sau altele?

S.N.: Dacă e sa pornim de la origini Automatică și Informatică este unul din programele de studii care au stat la baza fondării Universității Tehnice a Moldovei în 1964, numit pe atunci „Automatică și Telemecanică”. Astfel cronologic ordinea ar fi următoarea:

 • Programul de studii Automatică și Informatică a fost instituit în 1964
 • Tehnologia Informației în 1990
 • Filiera francofonă Informatică în 1997
 • Securitate Informațională în 2011
 • Mai nou Ingineria Software instituită în 2017 fiind succesoarea Filierei anglofone. Prin urmare scopul primar al programului de studiu este determinat de necesitatea în specialiști activi care ar fi capabili să contribuie

În cazul Programului de studii Tehnologia Informației la dezvoltarea și administrarea sistemelor informatice din orice domeniu al activității umane, de a analiza și prognoza, modela și gestiona procesele și tehnologiile în cadrul sistemelor informaționale.

Totodată, în cadrul Programul de studii Tehnologia Informației avem Filiera Francofonă Informatică care are același plan de studii doar ca este cu predare in limba franceza.

Programul de studii Automatică și Informatică asigură pregătirea specialiștilor cu abilități de dezvoltare şi implementare integrată a echipamentelor, sistemelor de control.

Securitatea informațională are drept scop pregatirea specialistilor in a) procesarea, stocarea și accesarea în siguranţă a datelor, inclusiv a datelor de interes public; b) prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Nu ultimul dar cel mai nou, Ingineria Software  nu este doar despre scriere de cod în limbaje de programare, este un domeniu ce implică proiectare, dezvoltare și întreținere a sistemelor informaționale complexe prin aplicarea tehnologiilor și practicilor din știința calculatoarelor, managementul proiectelor, proiectarea de interfețe și multe alte domenii conexe. De remarcat este că la ciclul licență învățământ cu frecvență durata studiilor este de 4 ani și învățământul cu frecvență redusă 5 ani. Cu un total de 240 Credite de studiu. Țin să remarc ca Învățământ cu frecvență redusă este doar la Programul de studii Tehnologia Informației.

P: Într-adevăr este o gamă largă de specialități din care un tânăr ar putea alege cum să își înceapă cariera în domeniul TIC. Ce studiază și ce competențe obțin cei înmatriculați la aceste programe de studii?

S.N.: Disciplinele sunt divizate pe categorii: fundamentale, de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, de orientare socio – umanistă, de specialitate obligatorii şi opţionale, şi discipline la libera alegere.

Printre disciplinele de specialitate putem enumera:

Programului de studii Tehnologia Informației – sisteme de operare și baze de date, analiza și proiectarea algoritmilor, proiectarea sistemelor informaționale, ingineria produselor program, tehnici și mecanisme de proiectare și testare software, analiza și modelarea orientată pe obiecte, rețele de calculatoare.

Programul de studii Automatică și Informatică – Baze de date şi ingineria programării, sisteme cu microprocesoare, sisteme cu inteligenta artificiala, automate programabile.

Securitatea informațională – programe malițioase, metode de criptare în protecția informației, securitatea informației.

Ingineria Software- managementul proiectelor software, programarea aplicaţiilor distribuite, calitatea SOFTWARE-ului, verificarea şi validarea produselor program.

Competențele profesionale dezvoltate de programele de studii ale departamentului Ingineria Software și Automatică presupun un mixaj de abilități pentru soluționarea unor categorii de probleme, conturate prin competențele-cheie privind:

 • studierea și aplicarea practică a metodelor și tehnologiilor de dezvoltare software;
 • aspectele organizaționale și informaționale ale sistemelor;
 • fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale;
 • arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul.
 • elaborarea politicii de securitate a sistemului informational
 • evaluarea riscurilor legate de utilizarea tehnologiilor informaționale ale întreprinderii
 • elaborarea de aplicații securizate

P: Cunoaștem că succesul studiilor depinde mult de abilitățile practice pe care le obține studentul. Cum asigurați obținerea acestor abilități de către studenți?

S.N.: Departamentul Ingineria Software și Automatică pune la dispoziția studenților un șir de laboratoare moderne, dotate atât cu calculatoare performanțe, cât și cu echipament specializat, integrate în clusterul de laboratoare CIRCLE.

Astfel studenții obțin rezultate remarcabile la concursurile internaționale: Capture the flag, Hard&Soft, Continental, etc. De asemenea, anual la toate Programele de studii sus menționate sunt organizate cursuri opționale, clase de măiestrie, seminare în colaborare cu companiile private și universități din străinătate (Coreea de Sud, Grecia, Franța, Bulgaria, România), axate în special pe activități practice.

La departamentul Ingineria Software și Automatică studenții sunt antrenați în 3 tipuri de practica. Practica începe din anul 2 vorbim despre Practica în PRODUCȚIE studenții în aceasta perioada a practicii analizează și cercetează  domeniul, se familiarizeaza cu cele mai noi tehnologii, chiar învață anumite tehnologii moderne.

Urmează în anul 3 un alt tip de Practica și anume Practica TEHNOLOGICĂ care are drept scop deja proiectarea și realizarea unor sisteme informaționale.

Iar în anul 4 avem Practica DE LICENTA unde studenții lucrează asupra tezei de licență la o tematică complexă. Evident ca în toate aceste tipuri de practica companiile din domeniul TIC întotdeauna sunt foarte deschise să colaboreze cu studenții noștri. Periodic sunt organizate o serie de mese rotunde, seminare de informare a studentilor despre internshipurile oferite de companiile din domeniu. Chiar sunt organizate și vizite ale studenților în cadrul acestor companii pentru a vedea întregul proces de activitate, iar companiile la rândul lor sunt foarte interesate sa ofere studentilor nostri tot suportul necesar pentru o creștere profesională.

P: Care sunt perspectivele de angajare ale absolvenților programelor date? Sunt aceștia pregătiți să se încadreze în câmpul muncii?

S.N.: Luând în calcul necesitatea crescândă de specialiști calificați pe piața națională și regională în domeniile ce țin de Automatizări, Tehnologia și securitatea informației absolvenții departamentului Ingineria Software și Automatică au o rată de angajabilitate, de peste 90 la sută. Absolvenții programelor de studii ale departamentului pot cu ușurință să se angajeze în calitatea de inginer software, inginer electronist, administrator baze de date sau rețele de calculatoare, programator, proiectant sisteme electromecanice automatizate. Putem afirma că începând cu anul 2 de studii studenții Programelor departamentului ISA cu ușurință pot accede în diverse companii din domeniul IT. Și reușesc să îmbine cu succes atît studiile cît și serviciul. Acest fapt demonstrează încă o dată calitatea studiilor pe care le primesc studenții noștri. Deoarece studiile le oferă o bază de cunoștințe care ulterior pot fi aplicate cu succes în cadrul companiilor. Departamentul de asemenea se implică activ în angajarea studenților prin organizarea târgurilor locurilor de muncă, atelierelor de informare cu cele mai prestigioase companii din domeniu.

P: Ce puteți să ne spuneți despre salariile din domeniul TIC, și anume a specialiștilor pe care reușiți să îi pregătiți în cadrul facultății?

S.N.: La capitolul salariu pot afirma cu siguranță că absolvenții noștri da, sunt foarte întrebați de a activa în astfel de companiii, deoarece există o creștere în carieră și totodată motivația financiară este foarte mare în comparație cu alte domenii.Încurajăm tinerii noștri să opteze pentru programele noastre de studii, deoarece într-adevăr companiile vin cu o parte financiară destul de bună, chiar și pentru începătorii în domeniu.

P: Pe final de emisiune care ar fi mesajul dumneavoastră către potențialii studenți, abiturienți sau tineri care doresc să își schimbe domeniul de activitate?

S.N.: Dragi abiturienți dacă încă mai stați pe gânduri și nu știți ce domeniul să alegeți cred că e timpul să faceți alegerea cea mai corectă. Optați pentru un viitor frumos, pentru dezvoltarea voastră de succes. Alegeți cu încredere programele de studii ale departamentului Ingineria Software și Automatică – Tehnologia Informației, Automatică și Informatică, Securitatea informațională, Filiera francofonă Informatică, Ingineria Software veniți la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică și vă veți convinge că inginerii creează viitorul. Toți cei interesați sunt invitați să acceseze pagina de facebook a departamentului Ingineria Software și Automatică, unde cu mare drag vom răspunde întrebărilor dvs. De asemenea anul acesta Universitatea Tehnică a Moldovei a lansat și un Call Center unde puteți afla multă informație utilă despre procesul de admitere. Telefoane de contact: 060-30-20-51,  060-30-20-52.

P: Vă mulțumesc doamna Sava, pentru că ați dat curs acestei invitații, și ne-ați vorbit despre specialitățile din cadrul departamentului Inginerie Software și Automatică.

S.N.: Vă mulțumesc și eu foarte frumos și întotdeauna suntem deschis spre a veni cu noi informații pentru toți cei interesați de domeniul IT în general și despre toate evenimentele frumoase care se întâmplă în cadrul departamentului și facultății CIM. Cu mare drag am fost astăzi cu voi!

P: Vă mulțumim și noi vă așteptăm. Dragi radioascultatori, abiturienți, viitori studenți sau tineri care și-ar dori să înceapă o carieră în domeniul TIC, specialitățile astăzi prezentate sunt locul perfect să faceți primul pas. Dacă ai careva întrebări care nu am reușit să le acoperim în acest interviu, nu ezita și sună la numărul_022509908. Vă mai puteți informa accesând site-ul www.studentus.md, unde sunt prezentate toate emisiunile din această rubrică. Cu voi a fost Ana-Maria, baftă dragi abiturienți!