Programele de studii ”Managementul Informațional”, ”Informatica Aplicată”, ”Calculatoare și Rețele”, ”Robotică și Mecatronică” la UTM

Managementul Informatiei,Informatica Aplicata,Calculatoare Si Retele,Robotica Si Mecatronica

Radio Studentus a inițiat o serie de emisiuni ”Comunicare în campus”, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere, fiind informat corect despre profesiile viitorului.

În data de 08 iulie, a avut ca invitate pe d-na Natalia Burlacu, conferențiar universitar și d-na Silvia Munteanu, lector universitar în cadrul departamentului ”Informatică și Inginerie Sistemelor”, din cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică, UTM.P. Invitatele din această seară ne vor povesti despre 4 programe de studii din cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică. Încep cu o întrebare tradițională, De ce un abiturient ar alege domeniul TIC?

N.B. Este cunoscut că trăim într-o epocă digitală, care ne dictează anumite tendințe cărora trebuie să ne conformăm, efectiv dacă ați observat că invazia digitală devine tot mai mare și mai agresivă dacă putem așa spune, zi cu zi o putem urmări peste tot. Astfel alegând o carieră în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, Dumneavoastră o să fiți în tendințe. O să fie asigurat un loc de muncă într un domeniu de amploare, care vă permite să vă dezvoltați personal, profesional, să lucrați cu anumite echipe de dezvoltatori din străinătate și să fiți, nu în ultimul rând, foarte bine remunerat.

P. Vă mulțumesc, Dumneavoastră astăzi urmează să ne prezentați patru specialități și anume ”Managementul Informațional”, ”Informatica Aplicată”, ”Calculatoare și Rețele”, ”Robotică și Mecatronică”. Povestiți-ne careva date generale despre fiecare în parte: cât timp se studiază, care sunt posibilitățile în cadrul acestor programe.

N.B. eu voi prezenta două programe de studii una dintre care este ”Managementul Informațional” și a doua este ”Informatică Aplicată”. Punctele care se corelează ar fi termenul de studii, unul de 3 ani de zile, care se prezintă ca și un avantaj pentru că dumneavoastră doar într o perioadă de trei ani de zile reușiți să vă formați acele competențe care să vă asigure cu un job, de foarte multe ori, bine plătit pe piața muncii. În cadrul programelor respective de studii veți studia fundamentele științelor calculatoarelor în mod obligatoriu ambele programe de studiu includ cursuri care tin de programarea calculatoarelor, studierea diverselor limbaje de programare, studierea diferitor tehnici de programare. Există și anumite diferențe de la program la program. Astfel ”Managementul Informațional” este mai mult orientat spre formarea competențelor de gestionare a produselor informaționale și a datelor. ”Informatica Aplicată” este un program orientat mai mult spre domeniul de programare.

P. Mulțumesc. Doamna Munteanu, poftim

S.M. Despre programul de studiu ”Calculatoare și Rețele”, acesta are o istorie încă din anul 1974, dar pe parcursul anilor a fost modificat modul și conținutul, care s-a studiat în dependență de tendințele de dezvoltare a tehnologiilor pe diferite etape. Astfel în 2017 a fost modificat integral programul de studiu și a căpătat denumire de ”Calculatoare și Rețele”. Durata studiilor la acest program este de patru ani, iar la finalizarea acestora studentul obține titlul de inginer licențiat. Scopul programului ”Calculatoare și Rețele” este pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul calculatoarelor și rețelelor de calculatoare. La acest program se pune accentul pe studiul atât a componenței hardware cât și comunicației și interacțiunii între ele. Să știți că această îmbinare armonioasă între soft și hard face ca acest program de studiu să fie foarte atractiv în rândul tinerilor. Iată de ce, absolvenții programului de studii ”Calculatoare și Rețele” sunt cei mai apreciați.

Iată de ce sunt căutați de către marile companii din țară și de peste hotare. Cu referire la programul de studiu ”Robotică și Mecatronică” vreau să menționez, că acesta este un program absolut nou în Republica Moldova, care se regăsește doar la Universitatea Tehnică a Moldovei.

P. Am discutat despre generalitățile de ce ar alege un tânăr domeniul TIC sau care sunt diferențele dintre aceste patru specialități, în continuare discutăm despre competențele ce studiază și care sunt finalitățile în urma celor trei respectiv patru ani de învățământ.

N.B. Privitor la competențele, care sunt formate în cadrul programului de studiu ”Managementul Informațional” și a programului de studii ”Informatica Aplicată”, acestea ar fi și dezvoltarea competențelor manageriale, competențelor de întocmire și gestionare a proiectelor în domeniul informaticii aplicate, competențele de organizare și exploatare a sistemelor informatice de gestiune a cunoștințelor, cât și competențele proeminente de programare în diferite limbaje de programare.

S.M. În primul rând vreau să menționez faptul că la programul de studii ”Calculatoare și Rețele” se pune accent pe studierea limbajelor de programare începând cu cel mai cunoscut limbaj C și treptat până la limbajele de nivel înalt, cum ar fi Java, Piton, Programare Concurentă, Programare Web, baze de date. De asemenea la ”Calculatoare și Rețele” se studiază discipline legate de aspecte de proiectare și anume: proiectarea sistemelor cu microprocesoare, proiectarea dispozitivelor programabile, iar în paralel cu toate acestea, în programul de învățământ în fiecare semestru sunt prevăzute discipline ce țin de networking și anume: transmisiuni de date, rețele de calculatoare, sisteme de operare de rețea cum ar fi Linux, Unix, administrare și securitate de rețea programare de sistem și de rețea. ”Robotică și Mecatronică” este un program interdisciplinar, care are tangențe cu mai multe domenii așa ca: electronica, calculatoarele, automatica și tehnologii informaționale. De aceea la acest program se studiază discipline din domeniile menționate dar și discipline specifice roboticii cum ar fi proiectare și modelare 3D, instrumentale virtuale pentru sisteme robotice,  roboți mobili și microroboți, rețele de senzori și senzori, inteligența artificială.

P. Vă mulțumesc, cu toate acestea este binecunoscut că abilitățile practice sunt cele care cumva garantează succesul într-o ulterioară carieră. În cadrul acestor programe de studii, cum asigurați obținerea acestor abilități practice de către studenți?

S.M. La acest compartiment aș putea spune că participarea la diferite concursuri naționale și internaționale este o bună oportunitate de a obține diferite abilități practice. De asemenea participarea la conferințe, workshopuri, traininguri oferite de companiile din domeniu chiar în incinta facultății. Aș vrea să menționez concursurile ”Hard and soft” ”Creația deschide universul” expoziția ”Infoinvent”. În ultimul timp s-a pus accentul pe parteneriatul cu companiile din domeniu, astfel au fost renovate și dotate toate laboratoarele din cadrul departamentului. De asemenea studenții au acces în laboratoare în afara orelor de studiu stagiile de practică în producție și tehnologică sunt o oportunitate bună de a obține aceste competențe. De multe ori studenții rămân în companii care ulterior îi angajează. Aș putea spune și despre internship-urile care au loc în facultatea noastră, care au loc cel puțin de două ori pe an.

P. Dacă anterior am discutat despre abilitățile practice teoretice pe care le însușește un student în cadrul acestor programe de studii în continuare discutăm despre perspectivele de angajare ale absolvenților programelor date. Povestiți-ne pe cât de pregătiți sunt absolvenții de a se înrola în câmpul muncii?

N.B. Ca și eventuale posibilități de angajare pentru absolvenții programelor de studii de la Departamentul de Informatică și Ingineria Sistemelor se pot angaja în câmpul muncii în diverse companii IT atât locale cât și internaționale, în sectorul financiar bancar și în unele departamente de Administrație Publică Locală, activitatea cărora este corelată cu domeniul ingineresc de IT.

S.M. Pot să spun cu siguranță că absolvenții de la ”Calculatoare și Rețele” sunt angajați în proporție de 90 la sută, unii chiar în perioada de când sunt studenți, iar companiile sunt din cele mai diverse. Se angajează în funcții de administrator de sistem și de rețea, analist de rețele de calcul, ingineri programatori, arhitecți baze de date, proiectant sisteme embedded. Chiar dacă unii sunt sceptici și susțin că în Republica Moldova domeniul roboticii este puțin dezvoltat, eu pot să vă spun că este una din profesiile viitorului, care va schimba lumea și modul de gândire chiar. Or elaborarea sistemelor robotice și a roboților mentenanța lor la ora actuală nu necesită prezența într o anumită companie, într o anumită țară, astfel pot lucra din Moldova pentru toată lumea.

P. Într-adevăr sunt niște specializări, care deschid orizonturi foarte largi în acest sens. Referitor la remunerarea financiare ce puteți să ne spuneți?

S.M. Ultimele statistici demonstrează faptul, că cei încadrați în câmpul muncii în posturile menționate, astăzi au un salariu net superior, deoarece companiile lucrează pentru clienți internaționali respectiv salariile sunt pe măsură.

P. Vă mulțumesc că am ajuns la finele acestei emisiuni pe final care ar fi mesajul dumneavoastră către viitorii studenți.

N.B. Așadar, stimați abiturienți, în momentul în care dumneavoastră sunteți tentați să obțineți competențe atât de natură managerială cât și de natură digitală sunteți bineveniți la programul nostru ”Managementul Informației”. Pentru absolvenții care sunt interesați în dezvoltarea produselor program, în programarea sistemelor informaționale, în crearea programelor de inteligență artificială, sunteți așteptați la programul nostru de studiu ”Informatică aplicată”.

S.M. Sper că v-am convins dragi abiturienți, că dacă alegeți programele de studii ”Calculatoare și Rețele” sau ”Robotică și Mecatronică” veți obține competențe foarte bune și șansă de a vă angaja în companiile IT atât din țară cât și de peste hotare.

P. Vă mulțumesc doamna Burlacu, doamna Munteanu, pentru că ați venit astăzi aici și ați povestit viitorilor studenți despre specialitățile și oportunitățile pe care le ar putea avea în cadrul departamentului.

N.B. Cu mare drag și la rândul meu țin să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație și pentru cooperare.

S.M. Eu vă mulțumesc pentru invitație.

P. Dragi abiturienți, viitori studenți, care vă doriți să începeți o carieră în domeniul TIC, specialitățile ”Managementul Informației”, ”Informatică Aplicată”, ”Calculatoare și Rețele” sau ”Robotică și Mecatronică” sunt perfecte pentru a face primul pas. Dacă ai careva întrebări pe care nu am reușit să le acoperim în acest interviu nu ezita și suna la numărul 079678328 sau accesează site-ul utm.md, rubrica admitere. Cu voi a fost Ana-Maria. Baftă, dragi abiturienți.