Programele de studii ”Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații” și ”Inginerie și Management în Telecomunicații” la UTM

Tehnologii Si Sisteme De Telecomunicatii Inginerie,Management In Telecomunicatii

Este foarte greu să îți alegi viitorul, iar cariera pe care o vei urma în viața ta de adult, cu siguranță că este factorul decisiv, care îți va defini calitatea vieții, confortul și mediul în care va trebui să activezi și să trăiești.

Iată de ce Radio Studentus a inițiat o serie de emisiuni ”Comunicare în campus”, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere, fiind informat corect despre profesiile viitorului.

Cea de-a doua emisiune, a avut-o ca invitat pe d. Lilia Sava, șef de departament ”Telecomunicații și Sisteme Electronice”, din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații, UTM.

P. Buna seara și bine ați venit! Voi începe cu o întrebare frecvent întâlnită și anume de ce un abiturient ar alege o carieră în domeniul TIC și anume domeniul Telecomunicațiilor?

L.S. Deoarece revoluția informațională și inovația tehnică din ultimele decenii, contribuie la sporirea cererii de specialiști înalt calificați în domeniul Telecomunicațiilor și Sistemelor Electronice, iar competențele pe care urmează să le dobândească pe parcursul anilor de studii vor contribui la creșterea ofertei de specialiști înalt calificați în companiile de profil și le va permite încasarea unui salariu decent.

P. Deci specializările ar permite salarii decente. Povestiți-ne ceva date generale despre programele de studii din domeniul telecomunicațiilor?

L.S: Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, realizează în prezent următoarele șase programe de studii: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Rețele și Software de Telecomunicații, Comunicații Radio și Televiziune, Inginerie și Management în Telecomunicații, Electronică Aplicată și Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații. Forma de învățământ la aceste programe de studii este atât cu frecvență zi cât și cu frecvență redusă. Scopul programelor de studii este de a contribui prin instruire și cercetare la dezvoltarea abilităților practice și totodată de a pregăti specialiști capabili să dezvolte, proiecteze și implementeze sisteme electronice și de comunicații în cadrul entităților economice de profil din țară. Durata programelor de studii este de 4 ani, secția zi și 5 ani, secția frecvență redusă.

P. Reieșind din ceea ce deja am discutat, oferiți-ne mai multă informație despre programul de studii ”Inginerie și Management în Telecomunicații”. De ce un tânăr ar merge la așa specialitate?

L.S. Programul de studii ”Inginerie și Management în Telecomunicații” pregătește ingineri, manageri, pentru companiile din domeniul telecomunicațiilor. Planul de învățământ a fost elaborat în concordanță cu cerințele pieței muncii, unde au fost antrenați cei mai reprezentativi agenți economici. Pe parcursul anilor de studii, se studiază discipline ca: baze de date, tehnologii informaționale, management, marketing, contabilitate, astfel încât au posibilitatea de a obține 3 categorii de competențe și anume:

– competențe digitale, care includ competențe de programare, rețelistică și exploatarea tehnologiilor moderne,

– competențe antreprenoriale

– competențe sociale.

Astfel, competențele obținute și dezvoltate pe parcursul anilor de studii, vor permite specialiștilor să activeze în companiile de profil, atât ca ingineri cât și ca manageri.

P. Vă mulțumesc, este deci o specialitate dublă, comparativ, specialitatea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, prin ce aceasta se deosebește de precedenta și de ce ar alege-o un tânăr?

L.S. Programul de studii ”Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații”, de asemenea, are un program de studii elaborat în concordanță cu cerințele pieței muncii. Se studiază: tehnologii informaționale aplicate, rețele de calculatoare, protecția informației, rețele de comunicații mobile. Astfel, competențele obținute pe parcursul anilor de studii, vor permite viitorilor specialiști să activeze ca ingineri în companiile de profil.

P. Mulțumesc! Cu toate acestea cunoaștem că succesul în carieră depinde de abilitățile practice, așadar, cum asigurați obținerea acestor abilități?

L.S: Știm cât de important este să pui în practică ceea ce înveți, astfel, pregătirea practică a studenților de la facultatea Electronică și Telecomunicații, nu se rezumă doar la pregătirea specialiștilor înalt calificați, ci se extinde și spre transferul de cunoaștere și tehnologie prin dotarea laboratoarelor din facultate, prin dotarea cu echipamente de ultimă generație, unde teoria și practica merg mână în mână. Astfel, conlucrarea eficientă cu ministerele, departamentele și agenții economici cointeresați în pregătirea cadrelor, au permis crearea mai multor laboratoare specializate și anume: laborator de comunicații optice, rețele de comunicații digitale, comunicații mobile, tehnologii avansate de comunicații. Studenții din cadrul departamentului au posibilitatea să participe la schimburi internaționale de studenți și la proiecte de mobilitate internațională.

P. Care sunt perspectivele de angajare ale absolvenților programelor date, reușesc oare ei să se încadreze imediat în câmpul muncii?

L.S. Calitatea înaltă de predare și profesionalismul profesorilor, organizarea optimală a procesului de învățământ și a stagiilor de practică, contribuie la pregătirea calitativă a inginerilor și angajarea lor cu succes în entitățile de profil fiind încă studenți la anul 3. Absolvenții noștri activează atât local, aici în Moldova, cât și la firmele de peste hotare ca: Germania, Canada, SUA; la companii cu renume, ca: Google, Romtel, Intel, Huawei.

P. Ați numit acum niște giganți din domeniu, dar, cu toate acestea cunoaștem, că fiind tineri, remunerarea financiară este un factor important în alegerea carierei, ce puteți să ne spuneți despre acest aspect?

L.S. Potrivit Biroului Național de Statistică, angajații din domeniul comunicațiilor, deja mulți ani la rând încasează cel mai mare salariu pe economie, care la moment constituie 16000 lei, adică absolvenții noștri au posibilitatea de a se angaja, aici în țară, cu un salariu decent.

P. Cu adevărat este un salariu, mai mult decât decent. Pe final de emisiune care ar fi mesajul Dvs pentru potențiali studenți.

L.S.  Dragi abiturienți, vreau să vă asigur că abilitățile teoretice și practice pe care le garantăm, vor permite angajarea Dvs în câmpul muncii sau formarea Dvs la ciclul 2 masterat. Dacă vă doriți un loc de muncă stabil și bine plătit, aici, acasă, alegeți UTM, alegeți Facultatea Electronică și Telecomunicații. Vă așteptăm cu drag!