Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi IRP anunţă un nou concurs

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea necesităților existente ale procurorilor şi judecătorilor în formarea abilităţilor vis-a-vis de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale şi elaborarea unui ghid metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.

În elaborarea studiului, expertul contractat va fi responsabil de următoarele activităţi:

1.Elaborarea setului de întrebări pentru chestionare;

2.Analiza rezultatelor aplicării chestionarelor şi interpretarea lor;

3.Elaborarea unui set de concluzii şi recomandări care vor fi folosite pentru elaborarea ghidului;

4.Elaborarea anexelor, studiilor de caz relevante pentru studiu şi ghid;

5.Prezentarea concluziilor şi recomandărilor în baza chestionarelor într-un studiu;

6.Elaborarea ghidului metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale;

7.Prezentarea ghidului elaborat în cadrul unui curs de formare formatori, cu oferirea de consultanţă privind utilizarea în practică a ghidului.

Responsabilităţile:

Expertul este responsabil pentru corespunderea informaţiei care se va conţine în ghidul metodologic elaborat necesităţilor de formare identificate, cât şi pentru acurateţea interpretării rezultatelor utilizării metodelor cantitative şi calitative de cercetare. Informaţia, cazuistica prezentată în cuprinsul Ghidului trebuie să corespundă contextului juridic naţional, precum şi să reflecte standardele internaţionale în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale. De asemenea, expertul este responsabil pentru livrarea în termen a materialelor elaborate.

Cerinţe faţă de expert:

Studii:

 • Studii universitare complete într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: psihologie/psihiatrie, ştiinţe sociale sau alte domenii relevante.
 • Experienţă profesională:
 • Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul sănătăţii mintale;
 • Experienţă în efectuarea cercetărilor şi elaborarea studiilor analitice, lucrărilor metodologice (ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condiţiilor similare de prestare, se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat);
 • Experienţă în instruirea adulţilor.
 • Va constitui un avantaj experiența de colaborare cu actorii din cadrul sistemului de justiție.Cunoştinţe:
 • Cunoştinţe demonstrate în domeniul drepturilor omului şi non-discriminării, în particular pe segmentul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psiho-sociale;
 • Cunoaşterea bună a cadrului legal naţional privind participarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale în procedurile judiciare;
 • Cunoaşterea limbii române (excelent) şi rusă.

Abilităţi:

 • Abilităţi analitice şi de sinteză, gândire critică;
 • Abilităţi de utilizare a metodelor cantitative şi calitative de cercetare;
 • Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conţinutul dosarului de participare la concurs:

1. Scrisoarea de intenţie;

2. CV-ul candidatului;

3. O scurtă descriere a metodologiei propuse a fi utilizată la realizarea sarcinilor;

4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu ataşarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: INJ/IRP concurs/expert ghid.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 august 2017, ora 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidaţii vor fi anunţaţi cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 28 august 2017.

Relaţii de contact:

Cristina Hadîrcă, Institutul Naţional al Justiţiei, tel. 069631244, email hadirca.cristina@inj.gov.md sau Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com