Premiul pentru tineret ediţia 2013

Ministerul  Tineretului şi Sportului al  Republicii  Moldova  anunţă concursul

Premiul pentru tineret se decernează anual pentru  realizări şi performanţe deosebite ale tinerilor în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, activism civic şi se acordă cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie).

 Premiul se acordă cetăţenilor Republicii Moldova (inclusiv grupuri de cetăţeni din cel mult 5(cinci) persoane), cu vîrsta cuprinsă între 16-30 ani. Dosarele pentru participare la concurs urmează  a fi întocmite în conformitate  cu  Regulamentul Premiului pentru Tineret. Premiul pentru tineret se acordă prin concurs. Dosarele înaintate la concurs sunt analizate de către Comisia de Examinare (experți, specialiști în domeniu). Învingătorilor li se înmînează Trofeul, Diploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru tineret şi un premiu bănesc în sumă de  12 000 lei.  

Materialele lucrărilor înaintate la concursul urmează a fi prezentate  Direcţiei Programe de Tineret a Ministerului  Tineretului şi Sportului  pînă la 19 octombrie 2013, pe  adresa: MD-2004,  Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, biroul nr. 820.   Informaţii   suplimentare la tel.  (+373  22)  820 864.