Studii gratuite la o universitate din Norvegia pentru studenții anului trei și doctoranzii de la UTM.

Norvegia

Universitatea Tehnică din Moldova invită studenții anului III și doctoranzii să se înregistreze, în anul 2019, în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.Cerințe față de candidați:

  1. Cunoașterea fluentă a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentul ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  2. Nota medie de studii – peste 8.5;
  3. Curriculum-ul de specialitate al candidatului va include următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limbă engleză va avea loc pe data de 16.12.2018 – 20.12.2018,

Componența dosarului:

  1. Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății;
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității;
  3. Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română;
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – original și copie xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2018 până la data de 30.11.2018.

Mai multe detalii despre proiect găsiți AICI!