Studii gratuite la o universitate din Norvegia pentru studenții anului trei și doctoranzii de la UTM.

0
95
Norvegia

Universitatea Tehnică din Moldova invită studenții anului III și doctoranzii să se înregistreze, în anul 2019, în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.Cerințe față de candidați:

  1. Cunoașterea fluentă a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentul ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  2. Nota medie de studii – peste 8.5;
  3. Curriculum-ul de specialitate al candidatului va include următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limbă engleză va avea loc pe data de 16.12.2018 – 20.12.2018,

Componența dosarului:

  1. Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății;
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității;
  3. Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română;
  4. Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
  5. Certificat de competență lingvistică (dacă există) – original și copie xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2018 până la data de 30.11.2018.

Mai multe detalii despre proiect găsiți AICI!

Lasă un comentariu