Moldova e mai aproape de stele datorită tehnologiilor spaţiale

Acum 12 ani cercetările în domeniul tehnologiilor spaţiale erau un vis temerar. Dar iată că visul a devenit realitate, iar Moldova este mai aproape de stele. Cu acest laitmotiv pe cât de metaforic, pe atât de real și mobilizator, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a salutat participanții la atelierul de lucru cu genericul „Conexiunea staţiilor terestre ale Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale cu Institutul Ştiinţe Spaţiale al Agenţiei Spaţiale din România (ROSA) şi diverse centre europene ESA”, desfășurat pe 27-29 iunie 2017 în incinta Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM (CNTS).

Salutând participanţii la eveniment, rectorul UTM a menţionat că CNTS constituie una dintre cele mai de preţ perle ale Universităţii. Centrul include patru laboratoare şi trei subdiviziuni auxiliare, în cadrul cărora a fost confecţionat primul microsatelit şi primul nanosatelit.

Tehnologiile spaţiale au mai multe valenţe şi semnificaţii: sunt vârful de lance al progresului tehnico-ştiinţific; solicită de la cercetători un nivel foarte înalt de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi; sunt atractive pentru tineretul studios; sunt o platformă performantă pentru educaţia şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale tinerilor cercetători – potenţiali profesori universitari; sunt şi un indicator favorabil ce denotă nivelul de pregătire al inginerilor.

În cadrul şedinţei plenare, acad. Ion BOSTAN, directorul CNTS, a prezentat un raport despre istoria dezvoltării tehnologiilor spaţiale în ţara noastră şi contribuţia UTM în acest domeniu dea lungul a peste 50 de ani şi a creionat unele aspecte ale perspectivelor de cooperare a UTM cu ROSA în domeniul tehnologiilor spaţiale.

Angajaţii ROSA, Marius TRISCULESCU şi Claudiu DRĂGĂŞANU, au familiarizat participanţii la workshop cu istoria Centrului de Competenţă în Tehnologii pentru Nanosateliţi al Institutului Ştiinţe Spaţiale, unele activităţi preconizate pentru implementare în anii următori şi oportunităţile de colaborare cu UTM.

Doctoranzii Sergiu CANDRAMAN şi Andrei MĂRGĂRINT, angajaţi ai CNTS au prezentat pentru participanţii platformei ştiinţifice istoricul sistemului de recepţie şi de transmisie pentru reţele de staţii terestre de comunicaţii prin satelit şi unele sugestii privind dezvoltarea sistemului în contextul colaborării CNTS cu ROSA.

Iar dr., conf. univ. Nicolae SECRIERU, vicedirector CNTS, a informat oaspeţii din România şi corpul profesoral al UTM, prezent al eveniment, despre activitatea Centrul National de Tehnologii Spaţiale al UTM privind proiectarea şi confecţionarea nanosateliţilor „TUMnanSAT”, destinaţi pentru executarea diferitor misiuni de supraveghere a spaţiului terestru.

Workshopul a finalizat cu un schimb larg de opinii pe marginea programului de lucru. Atelierul a fost organizat graţie proiectului bilateral moldo-român „Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platformă de cooperare cu parteneri europeni în tehnologii spaţiale”, care este implementat de către clusterul ştiinţific Universitatea Tehnică a Moldovei, AŞM, Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ROSA) şi Agenţia Spaţială din România.

Sursa: http://utm.md