Realitatea lui Timotei Bătrânu, redată în culorile emoțiilor

Timotei Bătrânu
https://www.moldpres.md/news/2019/04/12/19002907

Timotei Bătrânu s-a născut la 12 aprilie, 1944, comuna Bălăurești, județul Lăpușna, România, (astăzi Republica Moldova). A copilărit în comuna Nemțeni, însă viața a ținut să îl poatre prin multe colțuri ale lumii.

În anul 1962 a fost admis la Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, dar la sfârșitul aceluiași an a fost mobilizat în armată. În timpul serviciului militar efectuează un stagiu de trei ani la Academia de Arte Plastice din Tibilisi, Georgia.

Astăzi, Timotei Bătrânu deține în palmaresul său numeroase picturi și realizări.

Școala de Arte „Timotei Bătrânu” din Hîncești este una din marile realizări ale artistului.  A fost fondată  în anul 1970, iar până în prezent a contribuit la formarea multor artiști atât pe plan muzical, cât și pe plan plastic.

Punctul de pornire în picturile lui Timotei Bătrânu, în majoritatea cazurilor, este peisajul. O expoziţie inedită „Stări eoliene” a fost organizată în 2009, cu ocazia jubileului de 65 de ani al maestrului. În cadrul acesteia, pictorul a expus şi o serie de tablouri ce reprezentau casele în care s-au născut şi au copilărit interpreţii de muzică populară, Maria Drăgan de la Bălăureşti, Angela Păduraru de la Nemţeni, Mihai Ciobanu de la Bujor, casa părintească a lui Grigore Vieru de la Pererâta, casa bunicii sale de la Bălăureşti etc.

Jugul în zăpadă
www.arta.md

Leonora Sadnic, critic de arte, spune despre maestru: „Timotei Bătrânu, om de rară omenie şi tandreţe sufletească, este şi personalitate reprezentativă a artei noastre contemporane. Din tot ce el a creat şi creează se desprinde ideea iubirii de viaţă, de pământ şi de neam. Trecut prin prisma unei sinteze creatoare, acest sentiment sacru este prezent în multiple imagini, care prin arhitectonica lor clară, prin finele armonii de culori şi prin suprafeţele decorative, uşor geometrizate, se asociază cu pitorescul plaiului mioritic, amintind în acelaşi timp şi de farmecul covoarelor noastre strămoşeşti. Prin tonalitatea lor emotiv-lirică, prin concepţia poetică, creaţiile acestui autor încântă privirea, invitându-ne la meditaţii profunde asupra destinului pământului şi al neamului”.

Picturăwww.arta.md

Timotei Bătrânu pictează şi icoane. El este autorul celei mai înalte icoane din Moldova, „Mântuitorul tronând”, lucrare care măsoară peste 1 metru 70 înălţime.

Arta este ca și natura, simplă și profundă, una și diversă, Victor Hugo.   

Mihaela TIMOTIN