File de istorie la mijloc de toamnă…

Douăzeci octombrie, o zi deosebită pentru mulți dintre reprezentanții Universității de Stat, ziua în care zeci de profesori și studenți și-au stabilit în regimul zilei să fie prezenți la mult așteptatul eveniment- lansarea unei dintre cele mai remarcabile cărți din istoria USM ,, Schițe din istoria organizației sindicale a salariaților Universității de Stat din Moldova”.

Pe chipurile brăzdate ale profesorilor observam zîmbetul ce dădea culoare evenimentului. Ascultam cu mare atenție discursul ținut de Dumitru Căldare, președintele Comitetului sindical al univeristății, care foarte entuziasmat ne comunica despre conținutul cărții lansate: ”Lucrarea are o însemnătate practică, științifică și teoretică deoarece ilustrează în amănunte o serie de evenimente care și-au pus amprenta asupra mișcării sindicale, în contextul metamorfozelor istorice, sociale, economice, politice înregistrate pe teritoriul țării noastre pe parcursul a mai multor decenii”.
Discursul președintelui a oferit posibilitatea participanților la eveniment să-și exprime gîndurile vis-a-vis de lucrarea lansată și să-și mai aducă aminte de anii frumoși petrecuți în marea familie pe nume ”Universitatea de Stat din Moldova”. Dumitru Sîrghi este unul din cei care a pus ”cărămidă cu cărămidă” la formarea temeliei cărții. Acesta a vorbit cu multă mîndrie despre sindicatele Universității de Stat din Moldova:
” Cine dacă nu sindicatele, erau organizația care stimulau, care motivau, prin control dar și prin alte metode, contribuiau la desfășurarea cu succes al proceselor didactico-științifice. Sindicatele au făcut multe și cred că este în continuare un organizm activ care are potențial și pot spune că au fost și vor fi în continuare sindicate” a menționat Dumitru Sîrghi, conturînd pe fața sa senină un zîmbet molipsitor.
Detalii despre conținutul cărții dar și cuvinte frumoase de felicitare au fost prezente în cuvîntarea fiecărui membru al sindicatelor USM.
” Vreau să felicit domnul coordonator, domnul profesor Caldare pentru acest succes. A fost un proiect, poate și este fiindcă istoria o facem chiar astăzi, acuma, este un proiect frumos cum s-a spus astăzi, dar și înțelept.” a spus cu multă admirație prorectorul pentru activitatea ştiinţifică a universității, Florentin Palade care cu deosebită plăcere a oferit și diplome de merit reperezentanților sindicatelor.
Încă de la începuturi prima universitate din Moldova avea doar 35 de cadre ştiinţifico-didactice, inclusiv 3 profesori universitari, 2 doctori în ştiinţe, 8 candidaţi în ştiinţe, 10 lectori superiori şi 13 asistenţi fără titlu ştiinţific.
Astăzi, Organizaţia Sindicală a Universităţii de Stat din Moldova dispune de un potenţial intelectual remarcabil: 1134 de cadre didactice.
În ultimii 5 ani, Comitetul Sindical şi-a diversificat în mod substanţial formele şi metodele de activitate sindicală, a contribuit mult la sporirea eficienţei, calităţii şi prestigiului muncii.
Fiecare discurs ținut în fața a zeci de ochi osteniți de anii care și-au lăsat amprenta pe firile de păr ușor încărunțite, se lăsa cu o mare de aplauze care încălzea și mai mult atmosfera.
“Ne bucurăm că această carte a apărut în ajunul marcării celor 70 de ani de la constituirea USM și a organizației sindicale universitare. În această perioadă sindicatele au trecut prin diverse procese de transformare, însă au fost realizate multe lucruri frumoase. Cartea prezintă un bogat material factologic și scoate în evidență rolul sindicatelor de la USM”, a accentuat Nadejda Lavric, vicepreședinte al Sidicatului Educației și Științei.
Evenimentul a durat o oră, timp în care noi, cei prezenți la eveniment ne-am delectat cu file din deosebita istorie a sindicatelor din cadrul Universității de Stat din Moldova. A fost o lansare plină de emoții care a pecetluit încă o amintire în memoria fiecăruia.