Natura este viață! STOP incendiilor de vegetație

Natura
Imagine simbol

Aproape că nu există primăvară fără nelipsitele incendii de vegetație pornite conștient sau inconștient. Chiar şi în condiţiile în care de la an la an se comunică despre pericolul focului, cauzele și efectele negative ale acestuia, există încă numeroase personae care aleg să cureţe pajiştea, curtea, grădina prin arderea deșeurilor.

Pentru a evita adevărate dezastre ecologice, pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale vă reamintim câteva reguli ce trebuie respectate în această perioadă:

  • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
  • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incinta unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea extinderii focului în vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
  • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;
  • Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Incendiile au un impact negativ asupra naturii. Incendiile produse în special în zonele umede, care reprezintă habitate importante pentru păsările sălbatice, le afectează cuiburile, le pune în pericol viața. 

Pentru mulți e greu să înțeleagă că de fapt incendiile au efecte dramatice asupra solurilor (în urma unui incendiu, prin dispariția vegetației, se intensifică șiroirea, eroziunea, mai cu seamă în arealele susceptibile în mod natural la eroziune; crește și riscul inundațiilor în zona incendiată). Solul care și-a pierdut covorul vegetal în urma focului este expus într-o măsură mai mare la radiațiile solare și deci la creșterea temperaturii, iar în paralel dezvoltă un strat hidrofob care împiedică acumularea umezelii atât de necesară pe timp de vară. Drept urmare, vulnerabilitatea solurilor la secetă și îngheț crește, productivitatea agricolă scade din cauza nimicirii materiei organice, iar habitatele noastre naturale devin din ce în ce mai sărace.

Mihaela Timotin, Școala de Jurnalism STUDENTUS