Acasă Social Oamenii de la oraș au venituri mai mari decît cei de la sate

Oamenii de la oraș au venituri mai mari decît cei de la sate

0
Oamenii de la oraș au venituri mai mari decît cei de la sate

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2006,2 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 15,9% din veniturile populaţiei, inclusiv 8,4% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 7,5% – veniturile din activitatea individuală non-agricolă.
Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 19,5% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 1,5 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În funcţie de mediu de reşedinţă, se menţine aceeaşi tendinţă, veniturile populaţiei din mediul urban fiind în medie cu 599,3 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 51,2% din total venituri (50,7% în trimestrul III 2014) şi prestaţiile sociale – 21,1% (22,4% în trimestrul III 2014).
În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (26,9%), dar contribuţia este de 1,9 ori mai mică decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 16% din totalul veniturilor disponibile.
Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 25,8% faţă de 13,4% în cazul populaţiei din mediul urban.
Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2015 au constituit în medie pe o persoană 2137,7 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 16,7%.

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămîne a fi destinată pentru acoperirea necesarului de consum alimentar – 41,4% (43,6% în trimestrul III 2014). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,8% din cheltuielile totale de consum (- 1,1 p.p. faţă de trimestrul III 2014), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 12,1% (+ 1,4 p.p).
Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (6,2% faţă de 5,3% în trimestrul III 2014), dotarea locuinţei (4,1% faţă de 3,8%), comunicaţii (4,1% faţă de 4,2%), transport (4,0% faţă de 4,1%), învăţămînt – 0,7% (nivelul anului precedent), etc.
În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 2577,8 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 776,3 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

sursa: unimedia.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here