(INTERVIU) Zinaida Roman – secretar al Comitetului Sindical Studențesc al Universității de Stat din Cahul ”B.P.Hașdeu”

– Cum este în Cahul acum?

– În Cahul este foarte foarte bine, e un spirit de sărbătoare foarte și foarte frumos și așteptăm zăpada!

 – Aveți și brad?

– Da, un brad foarte înalt și foarte verde și frumos, însă încă nu ninge.

– Să revenim la tema autoguvernării studențești, vreau să te-ntreb, ce reprezintă pentru tine Comitetul Sindical Studențesc?

– În primul rând este nu atât o structură – cum este prevăzut în statut, ci mai mult o familie, un grup de inițiativă și ca o adunare de studenți care vor să-ți apere drepturile și să promoveze implicarea tinerilor în problemele lor, în problemele generale ale studenților și să contribuie cât mai mult la rezolvarea lor.

– Care e structura Comitetului Sindical Studențesc de la voi din universitate?

– Probabil ca și la orice alt Comitet Sindical, în fruntea organizației stă Președintele după care urmează secretarul și deja departamentele: Planificare – cu 5 membri, care se ocupă cu planificarea activităților și evenimentelor desfășurate de către organizație, apoi este departamentul Resurse Umane și Relații cu Tinerii – cu 7 membri. Ei se ocupă cu recrutarea noilor membrii, promovarea ideilor și imaginii organizației și deja departamentul de Contabilitate, care duce evidența cheltuielilor și a bugetului pentru orice activități planificate.

– Cum și de către cine a fost înființat Comitetul Sindical a Universității din Cahul?

– Comitetul Sindical Studențesc este o inițiativă a studenților Universității ”B. P. Hașdeu” din Cahul, S-a adunat grupul de inițiativă și au fost puși la vot – Președintele, secretarul și departamentele.

– Aproximativ de cât timp activează Comitetul Sindical la voi?

– Aproximativ avem 6-7 ani de activitate.

– Cum alegeți persoanele care să activeze în departamente?

– Activez în comitet de 3 ani, decând am început să studiez aici la universitate și de când am venit eu, departamentele erau stabilite din anii precedenți, unicile schimbări au fost mici și neânsemnate, gen un pic schimbat numele. În rest, departamentele au fost alesepe domenii de activitate, cum am menționat mai deveme. Persoanele din departamente sunt cele identificate drept active și responsabile, cele care mergeau mai des la seminare, instruiri, coferințe, cele cu abilități de leadership, cele care aveau interes să promoveze o imagine pozitivă a sindicatului. Apoi i-am contactat, le-am explicat situația și după procedura de votare, au fost repartizați drept membri activi ai departamentelor.

– Și pentru cît timp este aleasă o persoană de conducer, în funcția de conducere a departamentului și drept membru activ?

– Conform regulamentului nostru, peroana este aleasă pe termenul studiilor sale aici în cadrul universității.

– Aveți drept membri doar studenții la zi sau sunt și cei cu frecvență redusă, masteranzi?

– De la frecvență redusă din păcate nu avem însă avem de la masterad, dar ei nu se implică atât de activ.

Ai putea să ne enumeri te rog, câteva activități așa mai marcante sau desfășurate recent, la inițiativa voastră?

– Pot să încep cu bine-cunoscutul ”Balul Bobocilor”, unde am ajutat toate perechile participante și am contribuit laorganizarea și desfășurarea evenimentului. Iar echipa câștigătoare,, pentru a trece mai departe, la etapa Interuniversitară necesita finanțare, pe care am găsit-o în partenerii noștri. Ei au contribuit atât cu bani cât și cu motorină. La fel, recent am organizat un Workshop ”Studentul de ieri, azi și mâine”. Ne-am străduit să adunăm studenții primului an de studii, absolvenții anului dat și foști studenți, angajați în câmpul muncii de ceva timp. Am oferit echipelor formate 5 teme de abordare și prezentare, astfel asigurând o interacțiune și un schimb de experiență.

– Iar ce privește viitorul, care vă sunt planurile și activitățile?

– Planificăm soluțiunarea micilor neajunsuri, imperfecțiuni dacă pot să le numesc așa, ce ține de căminele noastre.

– Cum vede conducerea universității activitățile Comitetului Sindical?

– În linii generale, activitățile noastre sunt binevenite. Am început să fim mai vizibili la fiecare pas pe care-l ziceam conducerii, ce ține de diferite lucruri care deranjează studenții, am mai făcut tratative, compromisuri și am ajuns la numitoare comune. Rectorul era foarte mândru să vadă că din toate cele 13 perechi la Balul Bobocilor Interuniversitar, universitatea noastră a luat premiul ”Simpatia Publicului” și s-a plasat pe locul 4. Profesorii ne dau idei, ne sprijinesc și ne ajută unde pot. Avem relații bune.

– Ce au de câștigat studenții-membri de sindicat a comitetului vostru?

– Așa cum membrii se clasifică în membri activi și membri pasivi, cei mai activi sunt cei care se implică, organizează, vin la ședințe etc. Membrii pasivi sunt în general persoanele care beneficiază de unele facilități cum ar fi de exemplu intrarea gratuită la film, dacă această activitate e organizată de Comitet. De asemenea niște carduri de reducere la câteva localuri de-aici din Cahul.

– Pot să te întreb spre final o cifră aproximativă a studenților de la voi din universitate și câți din ei fac parte din sindicate?

La universitate avem aproximativ o mie de studenți iar membri sunt 285.