Pentru toate serviciile de raportare fiscală va fi o singură semnătură electronică

Ca urmare a solicitării din 11 august 2015 a Prim-ministrului Valeriu Streleț, a fost asigurată compatibilitatea raportării electronice fiscale prin intermediul unui singur tip de semnătură electronică, informează Consiliul Economic al Prim-ministrului.

Această problemă a fost semnalizată anterior de reprezentanți ai mediului de afaceri drept o incomoditate, antreprenorii fiind nevoiți să aibă la dispoziție mai multe semnături electronice pentru a putea depune rapoartele de activitate în format electronic. Până în prezent, raportarea electronică fiscală putea fi realizată prin două modalități, fie utilizând semnătura de autentificare emisă de Î.S. „Fiscservinform”, aplicabilă exclusiv în serviciile fiscale, fie prin intermediul semnăturii electronice avansate calificate, cu posibilități de utilizare atât în raportarea fiscală, cât și în restul serviciilor publice electronice. Situația existentă crea confuzie și incomoditate în rândurile contribuabililor. Acum însă, în scopul optimizării sistemului de raportare, va exista doar un tip de semnătură electronică, acceptată de toate serviciile publice electronice inclusiv și cele fiscale.

Drept rezultat al solicitării sus-menționate, raportarea electronică fiscală, de rând cu alte servicii electronice, va utiliza doar semnătura electronică avansată calificată. Aceasta este eliberată de următoarele instituții acreditate: Moldcell, Orange, Î.S. “Centrul de telecomunicații speciale” și Î.S “CRIS Registru”. Acest fapt va contribui esențial la optimizarea cheltuielilor agenților economici, întrucât va reduce cheltuielile necesare pentru obținerea altor tipuri de semnături electronice, pentru cei care dețin o semnătură electronică avansată calificată. Precizăm că semnătura electronică avansată calificată este cheia de acces către toate serviciile publice electronice din Republica Moldova și permite raportarea electronică fiscală (e-Factura, e-Declarație), raportarea electronică la CNAS și CNAM (e-Raportare), solicitarea licențelor de activitate economică (e-Licențiere), procesarea electronică a tranzacțiilor de export, accesarea Registrului de Stat al Populației, solicitarea apostilei (e-Apostila), accesarea Registrului de Stat al Achizițiilor Publice (e-Achiziții) și multe altele.
Semnătura electronică avansată calificată are aceeași putere juridică semnăturii olografe aplicate pe suport de hârtie și este cheia de acces către toate serviciile publice electronice din Republica Moldova. În acest context, Î.S. „Fiscservinform” a sistat emiterea semnăturilor electronice proprii, care, începând cu 4 ianuarie 2015 nu erau conforme legislației din punct de vedere al efectelor juridice produse. În scopul trecerii treptate la semnătura electronică avansată calificată, agenții economici, care dețin semnăturile eliberate de această instituție, le vor putea utiliza până la expirarea contractului în baza căruia acestea au fost acordate. Contribuabilii la care a expirat contractul, vor putea solicita semnături noi de la instituțiile acreditate în domeniu.

Mai mult decât atât, pentru asigurarea confortului și optimizării cheltuielilor de utilizare a semnăturii electronice, urmează să fie extins termenul de valabilitate al certificatelor cheilor publice ale semnăturii electronice avansate calificate (până la 5 ani), fapt care va contribui la reducerea eforturilor de timp și a costurilor de obținere a acesteia.
Precizăm că, la moment, instituțiile acreditate eliberează semnături electronice avansate calificate valabile 1 an de zile, după care certificatul cheii publice trebuie reînnoit. Implementarea acestei inițiative va apropia Republica Moldova de standardele țărilor europene, unde reînnoirea certificatului electronic, de asemenea, are loc odată la 5 ani. Soluțiile propuse țin de implementarea planului de acțiuni pentru îmbunătățirea Sistemului Național de Raportare către instituțiile statului, elaborat de Secretariatul Consiliului Economic împreună cu instituțiile responsabile din domeniu pe de o parte și reprezentanți ai mediului de afaceri pe de alta.

http://www.bani.md/

Lasă un comentariu