Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2020 (infografic)

Conform Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, în anul 2020, veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 3096,6 lei, fiind în creştere cu 7,5% faţă de anul precedent. 

Câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 50,2%. A doua sursă de venit după importanță sunt prestațiile sociale, ce constituie 19,3% din veniturile disponibile medii lunare ale populaţiei. La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 14,6% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activitatea individuală agricolă reprezintă 8,3% din activităţile pe cont propriu, iar 6,3% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 12,9% în veniturile totale. Populaţia rurală, în comparaţie cu cea urbană, este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 16,1% faţă de 9,4% în cazul populaţiei din mediul urban.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei, în anul 2020, au constituit în medie pe o persoană 2791,2 lei și au rămas practic la nivelul anului precedent.

Mai multe informații și detalii cu privire la acest subiect aflați de pe siteul: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6948

Echipa redacțională a Școlii de Jurnalism STUDENTUS