Stare de urgență în RM până pe 30 mai

  Parlamentul a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost impusă în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv. În prezent, în Moldova sunt înregistrate  228 370 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 205 759 de persoane au fost tratate de COVID-19, iar 4 915 persoane au decedat.

  Necesitatea instituirii stării de urgență este determinată de capacitățile legale și de control limitate ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică în raport cu răspândirea extrem de rapidă a contaminărilor cu SARS-CoV-2. Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri urgente care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus, precum și în contextul Raportului Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţăși recomandăril or Consiliului Suprem de Securitate se propune Parlamentului declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.” se prezintă în hotărârea de guvern care urmează a fi emisă parlamentului.

  După 4 ore de dezbateri în parlament, documentul a fost votat de 52 de parlamentari.

  Astfel, în perioada stării de urgență de două luni, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va putea emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

  1) instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară;

  2) instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării;

  3) introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

  4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile;

  5) interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă;

  6) dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și de alte produse de strictă necesitate;

  7) coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind:

  a)  informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației;

  b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale;

  c)  introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații;

  8) modificarea procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și ai instituțiilor publice;

  9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

  10) chemarea cetățenilor pentru prestări de servicii în interes public în condițiile legii;

  11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență;

  12) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

  Art. 3. – Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

  Art. 4. – Toate dispozițiile emise de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul emiterii.

  Art. 5.   Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, Secretarul General al ONU și Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre și cauzele adoptării acesteia.

  Art. 6.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se aduce de îndată la cunoștința populației prin mijloacele de informare în masă și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  Vezi ședința plenară din 31 martie unde a fost emisă hotărârea aici .

  Echipa redacțională Studentus