Programele de studii ”Microelectronică și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” la UTM

Microelectronica Si Nanotehnologii,Inginerie Biomedicala,FCIM,UTM

Radio Studentus a inițiat o serie de emisiuni ”Comunicare în campus”, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere, fiind informat corect despre profesiile viitorului.

În data de 07 iulie, a avut ca invitat pe dl. Nicolae Ababii, lector universitar în cadrul departamentului ”Microelectronică și Inginerie Biomedicală”, din cadrul Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică, UTM.

P. Buna ziua! De ce un abiturient ar alege programele ”Ingineria Biomedicală” sau ”Microelectronică și Nanotehnologii”?

N.A.: Deoarece programul de studii ”Microelectronică și Nanotehnologii” sunt domenii ale științei și tehnologiei contemporane care sunt strict necesare pentru dezvoltarea durabilă ale economiilor avansate. Reeșind din aceste domenii putem specifica un șir de instrumente, metode de activitate umană, care cuprind proiectare, dezvoltare și producția de dispozitive electronice și optoelectronice, dispozitive și sisteme, circuite integrate, sisteme microelectronice, precum și utilizarea sistemelor microelectronice în echipamente electronice, sisteme de calcul, echipamente de automatizare și sisteme electronice pentru diferite industrii. Pe lângă aceasta industria electronică din Republica Moldova în prezent trece la o reînviere, fiind constituită Asociația Companiilor Din Industria Electronică din Moldova la care UTM este unul din fondatori și membru, astfel oferind programului Microelectronică și Nanotehnologii perspective foarte mari ce ține de instruirea studenților la acest program. Iar dacă să discutăm despre programul de studii ”Ingineria Biomedicală” este un domeniu interdisciplinar, unde științele inginerești cooperează la soluționarea problemelor specifice a Medicinii și Biologiei. Domeniul Ingineriei Biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical și specialiștii în inginerie, informatică și științe exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medicală și managementul tehnologiilor medicale. Inginerul Biomedical, conform CareerCast.com (SUA), este amplasată pe locul 5 în topul celor mai bune 10 locuri de muncă pentru anul 2015, ținând cont de venituri, perspective de dezvoltare, mediu de lucru, stres și efort fizic depus.

P. Povestiține și careva date generale despre programle de studii: care este durata acestora, când au fost înființate, ce specializare obține un absolvent?

N.A.: Departamentul „Microectronica şi Inginerie Biomedicală” a fost fondată în anul 1965, atunci a apărut și programul de Microelectronica și Nanotehnologii fiind primul departament care a început pregătirea cadrelor inginereşti în domeniul microelectronicii şi electronicii în republică. Programul de studii Inginerie Biomedicală ciclul I adică licență, a fost instituit în anul 2006, puțin mai târziu a fost instituit și ciclul II, Masterat, iar nu de mult s-a instituit și ciclul III, Doctorat. Durata studiilor este de 4 ani. După absolvirea acestui program absolvenții obțin calificativul de Inginer Licenția în în Microelectronică și Nanotehnologii sau Inginerie Biomedicală.

P. Dar ce competențe obțin tinerii înmatriculați la acest programe de studii?

N.A.: Cei inmatriculați la Microelectronica și Nanotehnologii vor studia disciplini din domeniile ştiinţei şi ingineriei sistemelor microelectronice, materialelor, structurilor şi dispozitivelor performante, bazate pe redimensionarea proprietăţilor şi proceselor la scară nanometrică şi explorarea oportunităţilor nanotehnologiilor, pe lângă aceasta ei vor mai studia arhitecturi ale sistemelor de calcul, reţele informaţionale, limbaje de programare generale şi limbaje orientate pe obiecte, a microprocesoarelor şi programării acestora, instrumentelor software în electronică. Studiind aceste disciplini ei vor obține suficiente competențe pentru a putea face față cerințelor impuse de instituțiile de cercetare  și companiile din industria electronică și vor putea să se angajeze în  domeniile microelectronicii și nanotehnologicilor, sistemelor micro-electronice specializate,   rețelelor de calculatoare, dezvoltării produselor hardware și software, sistemelor de automatizare și control. Iar cei de la Ingineria Biomedicală vor studia discipline fundamentale în domeniul ingineriei şi medicinii, electronicii şi sistemelor microelectronice, electronicii medicale, informaticii şi programării avansate, instrumentaţie medicală şi senzori, metode de diagnostic şi terapie, managementul tehnologiilor medicale, iar după finisarea programului, absolvenţii vor obţine competenţe ca aplicarea principiilor fizicii, chimiei, matematicii şi pe cele inginereşti pentru studiul biologiei, medicinii, comportamentului sau sănătăţii.

P. Cunoaștem că succesul studiilor depinde mult de abilitățile practice care le obține un student. Cum asigurați obținerea abilităților practice în cadrul programelor de studii?

N.A.: Dacă să discutăm despre abilitățile practice în cadrul departamentului pentru aceste programe de studii sunt laboratoare dotate cu  spectrometre, utilaj electronic de măsură, microscoape optice, sobe de difuzie, instalaţii pentru fotolitografie, instalaţii pentru depunerea în vid, dispozitive medicale moderne, echipamente pentru verificarea, calibrarea şi mentenanţa dispozitivelor medicale, aparate electronice de măsurare, dispozitive pentru detectarea şi măsurarea nivelului de radiaţie ionizantă. Pe lângă acestea în cadrul departamentului sunt 3 centre de cercetare în care studenții pot activa, aceste centre sunt: Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală, Centrul de Nanotehnologii şi Nanosenzori și Centrul Naţional de Suport a Securității Nucleare.  Săli dotate cu utilaj necesar pentru realizarea potenţialului creativ al studenţilor în timpul liber. Pe lângă aceste săli din cadrul departamentului stundenții sunt repartizați în timpul stagiilor de practică la diferite companii și instituții din domeniu electronicii sau medico-sanitare sau centre medicale din republică în care obțin abilitățile practice necesare unui student de la aceste programe de studii.

P. Povestiți-ne despre perspectivele de angajare ale absolvenților acestor programe, sunt aceștea capabili să se angajeze imediat în câmpul muncii, au pregătirea necesară?

N.A.: Ce țin de perspectivele de angajare pot afirma că 90 % din absolvenții acestor două programe de studii sunt angajați în câmpul muncii pe specialitate și vreau să menționez că nu numai la noi în republică dar și peste hotare la cele mai mari companii și instituții de cercetare sau medicale din domeniul dat, aș mai menționa că unii studenți de la aceste programe se angajează din anul 3 de studii sau la finalizarea stagiilor de practică în cadrul unor companii sau centrelor medicale. Desigur și departamentul contribuie la angajarea studenților ținând cont de interesul și direcția dorită de absolvent.

P. Ce ați putea spune în acest sens despre remunerarea financiară, suntem tineri și oarecum aceasta ne influențează să alegem sau nu o anumită specializare într-un anumit domeniu. Absolvenții acestor programe de studii se mândresc ei cu un salariu mult râvnit sau nu?

N.A.: Ce ține de angajarea în câmpul muncii și salariu acestor absolvenți pot menționa că la ambele programe de studii salariu minim de la început este de 7000 de lei cu perspectiva de a crește în salarizare în dependență de stagiul de muncă și sigur de experiențele dumnealor în câmpul muncii.

P. Pe final de emisiune, care ar fi mesajul Dvs pentru abiturienții, care sunt acum în cumpănă și se gândesc la specialitatea pe care ar dori să o aleagă.

N.A.: Dragi abiturienți, ținând cont de dezvoltarea industriei electronice, dezvoltarea dispozitivelor medicale și perspectivele pe care care le poate oferi aceste două programe de studii din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, vă îndemn să aplicați la aceste programe de studii deoarece INGINERUL CREEAZĂ VIITORUL.

P. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune

N.A.: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, dacă abiturienții au careva întrebări pot apela la numărul 022-509-910