Catedra Militară! De ce este necesară?

Obligaţiunea militară este o datorie constituţională a cetăţenilor Republicii Moldova şi este scutit de serviciul militar în termen doar cetăţeanul care a absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară sau întruneşte alte condiţii specificate de lege. Cel puţin, aşa se stipulează în legea organică adoptată de parlament cu privire la persoanele de sex masculin.

Vizibil conturată însă, este şi tendinţa femeilor de a aplica la această catedră militară, care, pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice din domeniul militar, mai oferă şi alte avantaje, precum posibilitatea de angajare în organele de forţă. Ce este Catedra Militară, cum se desfăşoară acest curs, cât costă şi care sunt actele necesare pentru înscriere aflăm mai jos. Totodată, menţionăm opiniile a trei tinere care au absolvit cursul dat şi impresiile lor.

Ce este Catedra Militară?

Cursul de instruire la catedră este o formă a serviciului militar, echivalentă serviciului cu termen redus la absolvirea universităţii. Activitatea didactico-metodică este concentrată pe pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forţelor Armate, în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Apărării.

Care sunt condiţiile de înscriere?

La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţământ superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, în vârstă de la 18 până la 32 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova. Toţi candidaţii sunt supuşi examenului medical şi achită contractul de studii în sumă de 1.850 de lei.

Cum se desfăşoară cursul?

Durata cursului este de 16 – 18 săptămâni, iar numărul total de ore – 360. Instruirea se desfăşoară în două perioade (septembrie – decembrie; februarie – mai). Pe parcursul perioadei de instruire, studenţii execută exerciţii practice cu trageri de luptă la poligoane, trec stagiul militar şi depun jurământul militar care are stabilit următorul text: „ Eu, (numele, prenumele), cetăţean al Republicii Moldova, jur credinţă Republicii Moldova şi poporului ei. Jur să-mi apăr Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi, să respect legile Republicii Moldova şi regulamentele militare”. Totodată, studenții susţin 2 colocvii, un examen intern şi examenul de absolvire a cursului de instruire. După absolvirea cursului de instruire la Catedra militară, absolvenților li se acordă grade militare: sergent inferior şi locotenent (pentru cei care fac, concomitent, o facultate sau deja au absolvit-o). În decurs de, cel puțin, o lună de la susţinerea examenelor, absolvenţii îşi pot primi livretele militare la locul de evidenţă militară în organele administrativ-militare.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la catedra militară?

# Copia buletinului de identitate;
# Copia adeverinţei recrutului;
# Certificat F – 2 (26) – adeverinţa de studii de la Decanat sau copia diplomei (pentru cei ce au studii superioare);
# Două poze 3×4 cm cu margine albă.

Ce oportunităţi de angajare au absolvenţii catedrei militare?

Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în ministerele de forţă:
# Ministerul Apărării (Armata Naţională);
# Ministerul Afacerilor interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţie de Frontieră şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale);
# Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare);
# Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
# Centrul Naţional Anticorupţie;
# Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal);
# Alte instituţii care solicită de la candidaţi pregătire militară (Asigurarea Zborurilor Aeriene etc.).

Activitatea Catedrei militare se efectuează din contul mijloacelor extrabugetare acumulate din contractele cu persoanele care solicită înscrierea la această catedră. Pentru a vedea ce prevede legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, consultaţi LEGEA Nr. 1245din 18.07.2002, publicată în Monitorul Oficial la 10.10.2002.

sursa: site-ul diez