Concurs pentru burse de mobilitate academică în România

  ASEM anunţă concurs de selectare a studenţilor pentru efectuarea mobilităţii studenţeşti în cadrul universităţilor din România pentru o perioadă de un semestru sau un an academic în baza Programului de cooperare şi asistenţă încheiat între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România.

  Participanţii vor beneficia de studii cu finanţare de la buget, burse şi cazare gratuită în căminele studenţeşti.
  Termenul de aplicare este pînă la 13 mai 2015 (ora 17.00).
  Dosarul complet se va depune la Serviciul Relaţii Externe ASEM, pe suport hârtie şi format electronic şi va include:
  CV detaliat al candidatului
  Scrisoare de motivare (intenţie)
  Certificat academic
  Cerere completată.

Puteți găsi informații suplimentare la Serviciul Relaţii Externe ASEM, Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 604