Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chișinău anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante.

Lista posturilor vacante:

-specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani –1 unitate (temporar);
-specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul  Ciocana – 1 unitate (temporar);
-specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul  Centru – 1 unitate  (temporar);
-specialist, secția principală pentru ocuparea forței de muncă – 1 unitate (temporar)

Pentru aceasta este nevoie de: studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice, deasemenea e de dorit să deţineți experienţă profesională de minim 1 an în domeniul de specialitate, preferabil în serviciul public.

În linii generale e nevoie de:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
  • Cunoașterea limbii de stat şi a limbii ruse;
  • Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova, cele mai răspîndite ocupaţii;
  • Operare computer: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: de comunicare eficientă cu cetăţenii și angajatorii, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, corectitudine în comportament, echilibrare, receptivitate, responsabilitate, obiectivitate, flexibilitate, amabilitate şi har în asistenţa cetăţenilor, creativitate, rezistentă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

   Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  1. formularul de participare se completează la sediul Agenției (modelul se anexează);
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. certificatul medical (forma 086);
  6. cazierul judiciar.

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs pînă la data de 22 iunie 2015 – pentru toate funcţiile solicitate, la adresa:
municipiul Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 90, biroul nr.4.
Persoană de contact: Spoială Ina, tel. 022 220-024, e-mail-aofm.chisinau@anofm.md
Toate actele se prezintă în copii și original pentru verificare.