Concursul “Premiul național pentru tineret”, ediţia 2017

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a lansat concursul “Premiul național pentru tineret”, ediţia 2017.

Nominalizările concursului sunt următoarele:

1. Premiul naţional pentru tineret

Se decernează cetăţenilor Republicii Moldova (inclusiv grupuri de cetăţeni din cel mult cinci persoane) cu vârsta cuprinsă între 14–35 ani pentru realizări şi performanţe deosebite în următoarele domenii:
– cultural-artistic;
– tehnico-ştiinţific;
– activism civic.
Învingătorilor li se înmânează Trofeul, Diploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru tineret şi un premiu bănesc în sumă de 12 000 lei.

2. Premiul naţional pentru dezvoltarea sectorului de tineret

Se decernează Specialiştilor de tineret din cadrul Autorităţilor Publice Locale de nivelul I şi II, lucrătorilor de tineret, Centrelor de Tineret, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor.

Învingătorilor li se înmânează Trofeul, Diploma de confirmare a Distincţiei şi un premiu bănesc după cum urmează:

  •     Specialistul de tineret al anului 2017 din cadrul APL de nivelul I – 12 000 lei;
  •     Specialistul de tineret al anului 2017 din cadrul APL de nivelul II – 12 000 lei;
  •     Lucrătorul de tineret al anului 2017 – 12 000 lei;
  •     Consiliul Local al Tinerilor al anului 2017– 15 000 lei;
  •     Centrul de Tineret al anului 2017 – 20 000 lei.

Dosarele de aplicare se depun, la următoarea adresă:

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, bir. 326.

Totodată, formularul de aplicare urmează a fi expediat și la adresa de e-mail: tineret@mts.gov.md.

Mai multe informații puteți găsi la următorul link: http://mts.gov.md/content/lansare-concurs-premiul-national-pentru-tineret-editia-2017.