Stagii profesionale locale pentru studenții francofoni în cadrul programului „Sprijin pentru inserția profesională”

Agențiea Universitară a Francofoniei de la Chișinău, în colaborare cu Mobiasbanca – Groupe Société Générale, lansează un apel pentru efectuarea stagiilor profesionale locale.

Astfel, în cadrul programului „Sprijin pentru inserția profesională”, Mobiasbancă recrutează studenți drept stagiari francofoni, pe domeniile: economie, financiar-bancar, contabilitate, jurisprudență.

Cerințele față de candidați:
– nivel bun de limbă franceză (cunoașterea limbii engleze ar constitui un avantaj);
– să posede cunoștințe bune în Microsoft Office;
– student a ultimilor ani de studiu (Licență 3, Master 1 sau 2) în cadrul unei universități membre AUF în Republica Moldova (USM; UTM; ULIM; UASM; UPS ”I. Creangă”; ASEM; USMF; Universitatea de Stat din Bălți)

Depunerea dosarului:
Pentru a fi complet și valid, dosarul trebuie sa conțină următoarele documente justificative (obligatoriu în format PDF):
– scrisoare de motivare redactată în limba franceză
– curriculum vitae redactat în limba franceză
– certificat de înregistrare pentru anul universitar în curs (2015-2016) într-o universitate membră AUF din Republica Moldova/copia carnetului de student;
– document opțional: certificat de competență lingvistică în franceză;
* atestarea de acord al instituției de origine, semnată și ștampilată de către conducătorul științific direct (șef de catedră) și decan (model furnizat de către AUF) – poate fi anexată ulterior, după procedura de selecție;

Suport financiar:
– alocație lunară în valoare de 100 EUR, acordată de AUF

Stagiile se vor derula pe o perioadă de la 1 până la 3 luni, care urmează să fie efectuate între 1 iunie și 31 decembrie 2016.
Dosarul de candidatura trebuie trimis prin e-mail până la data de 31 mai 2016 pe adresa olesea.simion@auf.org cu subiectul «Candidature Mobias Banca».