Elaborarea Strategiei Naționale de Tineret 2014-2020”

Ministerul Tineretului și Sportului, în colaborare cu Asociația Obștească Centrul Pro Comunitate, iniţiază elaborarea participativă a Strategiei Naționale de Tineret 2014-2020, care se va desfășura în perioada septembrie 2013- ianuarie 2014. În scopul unei abordări complexe, Strategia se va realiza cu sprijinul experților în domeniul politicilor de tineret,  în conlucrare cu instituțiile de resort și cu implicarea societății civile.

   În legătură cu aceasta, anunțăm concurs de participare voluntară a organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul sectorului de tineret, au tangențe cu politicile de tineret și sunt interesate în elaborarea unei strategii care să asigure principiul participativ și cel intersectorial.

În contextul celor expuse, ne adresăm către Dumneavoastră cu rugămintea de a delega un reprezentant din cadrul organizației care să participe la procesul de elaborare a proiectului Strategiei Naționale de Tineret 2014-2020.  

Vă rugăm să ne comunicaținumele, prenumele, funcția persoanei delegate din partea organizației care va participa în cadrul grupului de lucru în mod voluntar.

Atelierele de lucru vor fi coordonate de către experții din domeniu și se vor întruni în caz de necesitate pe parcursul întregii perioade de elaborarea a Strategiei.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 01 noiembrie 2013, ora 17:00, prin e-mail la adresa : maria.raileanu@mts.gov.md 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 820-864.

Persoana de contact : Maria Raileanu, șef adjunct, Direcția Programe de tineret