Numărul persoanelor care urmează studiile de doctorat, în scădere în 2017!

În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

În anul de referință numărul total de doctoranzi a constituit 1622 persoane, dintre care 1279 persoane au urmat programe de doctorat superior. Peste trei sferturi din totalul de doctoranzi erau înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. Comparativ cu anul 2016 numărul total de doctoranzi s-a diminuat cu circa 100 persoane.

Structura doctoranzilor pe grupe de vârstă este următoarea: 5,8% din totalul doctoranzilor aveau vârsta de până la 25 ani, 36,2% se aflau în grupa de vârstă 26-30 ani, 21,3% aveau vârste între 31-34 de ani, 15,2% – 35-39 de ani şi 21,5% aveau vârsta de 40 ani şi peste. La nivelul anului 2017 ponderea tinerilor doctoranzi cu vârsta de până la 30 ani a înregistrat o scădere de circa 6 puncte procentuale (42,0% față de 47,9% în anul 2016).

În comparație cu anul 2016 se remarcă creșterea ponderii doctoranzilor înmatriculaţi în bază de contract cu frecvența redusă în numărul total de doctoranzi de la frecvență redusă.

În anul 2017, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 30 persoane; înmatriculate la postdoctorat au fost 15 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 17 persoane. Practic trei sferturi dintre postdoctoranzi sunt femei.