Studii superioare peste hotarele țării, trei burse călătoare dedicate studenților       

Vești bune pentru studenții interesați de studii superioare de calitate peste hotarele țării. Centrul Est European pentru Educație și Cultură în colaborare cu Universitatea Tehnică oferă niște programe educaționale de excepție, în care îți poți lărgi granițele și stăpâni materii noi cu virtuozitate și excelență.

Programul respectiv include, conform Ministerului Educației, studii gratuite în limba cehă/slovacă, cursuri gratuite de limbă cehă, practică de specialitate în instituțiile și companiile din UE, admiterea la facultate fără examenele de admitere, permis de ședere în Republica Cehă pe perioada studiilor, cazarea în campusul universitar, participarea la diferite evenimente culturale, științifice și de cercetare în statele UE, suport în găsirea locurilor de muncă după specialitate în perioada studiilor.

Termenul limită de aplicare la program este 30 iunie 2017. Pentru mai multe detalii apelați Dr. Dorin Lozovanu, cercetător coordonator, dorinlozovanu@yahoo.com, Tel. +373 79693857.

Cei avizați în limba germană se pot delecta cu un program bun-bunuț, oferit de către Budestagul German pentru o perioadă de stagiu într-un birou al unui deputat german timp de 5 luni. La acest proiect pot aplica persoane născute după data de 01 martie 1988 și care au cunoștințe probante de limbă germană. Termenul limită de aplicare la proiect este 30 iunie 2017. Pentru mai multe informații accesează https://www.bundestag.de/ips.
O altă destinație inedită pentru viitorii beneficiari de burse în afara Moldovei este Egiptul. Guvernul Republicii Egipt oferă 5 burse de studii în învățământul superior, cu predare în limba arabă, pentru anul de studiu viitor 2017-2018. Condițiile generale pentru eligibilitate în cadrul programului de studii sunt, conform Ministerului Educației, următoarele:

– Candidatul trebuie să aibă cetățenie moldovenească și să nu provină din părinți egipteni;

– Candidatul care a mai aplicat pentru o bursă de studii în Egipt sau a fost retras de la studii în cadrul uneia dintre aceste burse, oricare ar fi fost motivul, nu este eligibil;

– Să fie apt din punct de vedere medical, să nu aibă boli contagioase în baza unei adeverințe medicale (traducere legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe și supra legalizată de Ambasada Egiptului);

– Nu este posibil să aplice doi candidați din aceeași familie în același timp;

– Candidatul, care este căsătorit, poate fi însoțite  de soție, cu condiția că acesta să nu fi obținut o bursă de studii în același an;

– Să nu fie înscris la o altă bursă în Egipt sau într-o altă țară;

– Numele candidatului trebuie să corespundă cu numele care apare în toate documentele sale;

– Nu este permis transferul studenților care urmează studii în cadrul unei universități străine la universitățile de stat din Egipt;

– Este permis transferul studenților de la o facultate la alta cu specializări similare sau schimbarea specializării o singură dată pe an, cu condiția că studentul să aibă nota minimă pentru a fi admis la respectiva facultate și să fi studiat materiile care să-l recomande pentru specialitatea respectivă;

– În cazul în care se constată că studentul nu  îndeplinește condițiile impuse va fi repatriat în țara sa pe propria cheltuială;

– În cazul în care studentul se va retrage de la bursă, nu va mai putea să aplice pentru nici o bursă oferită de către statul egiptean.

Dosarele de participare trebuie transmise până la data limită 01 august 2017. Pentru mai multe detalii, accesează http://www.edu.gov.md/.

 Stagiar Cristina URSU.