UNFPA: Educația pentru sănătate contribuie la reducerea comportamentelor de risc

Educație
Imagine simbol

Elevii din colegii, centre de excelență și școli profesionale care au acces la educație pentru sănătate, prin studierea disciplinei „Decizii pentru un mod sănătos de viață”, ca parte a curriculumului obligatoriu, sunt mai informați, prezintă mai puține comportamente de risc legate de nutriție, consumul de substanțe (tutun, alcool, droguri), sănătatea sexual-reproductivă, violență și tind să se integreze mai ușor pe piața muncii.

Aceasta este concluzia „Studiului național de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind sănătatea și deprinderile de viață ale elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova”, realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și prezentat astăzi la Chișinău.

Studiul a fost desfășurat în rândul a 923 de elevi/eleve cu vârsta de 15-19 ani din 20 de centre de excelență, colegii și școli profesionale în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii”, finanțat din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.  

Rezultatele studiului arată că băieții și fetele din instituțiile ÎPT prezintă frecvent semne de boală și cunoștințe vagi cu privire la simptome, care împiedică adresarea la medic în timpul oportun. Elevii au raportat, de asemenea, o stare îngrijorătoare a sănătății mintale care s-a agravat în timpul pandemiei COVID-19. Cu toate că majoritatea elevilor și-au apreciat înalt starea sănătății, 37,7% dintre ei au raportat două sau mai multe semne de boală manifestate mai frecvent decât o dată în săptămână.