Securitatea cibernetică și siguranța în spațiul virtual

Securitatea cibernetică
Sursa: https://eudc.ro/blog/securitate-cibernetica

Securitatea cibernetică provoacă interes sporit în era digitalizării. Criza pandemică și transpunerea activităților în spațiul virtual, ne face să ne întrebăm tot mai des, cât de sigur este mediul în care ne petrecem viața de zi cu zi, fie cea personală sau activitatea profesională. 

Ce este securitatea cibernetică?

Citând Regulamentul Uniunii Europene (UE) privind securitatea cibernetică, intrat în vigoare în iunie 2019, aflăm că: Securitatea cibernetică include activitățile necesare pentru protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestor sisteme și a altor persoane afectate de amenințări cibernetice.

Atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt tot mai numeroase și mai sofisticate în spațiul european. Conform site-ului Consiliului European (accesează aici), „digitalizarea oferă oportunități enorme și asigură soluții pentru multe dintre provocările cu care se confruntă Europa, […], dar, în același timp, expune economia și societatea la amenințări cibernetice”.

Criminalitatea informatică poate îmbrăca mai multe forme

De obicei, infractorii pot:

 1. Să fure sau să compromită date cu caracter personal pentru a cauza fraude online;
 2. Să distribuie conținut ilegal prin platforme social-media;
 3. Să preia controlul dispozitivelor personale (telefon, laptop, computer, televizor etc.), utilizând programe de malware;
 4. Să utilizeze „dark net-ul” (internetul negru – tr.), pentru vânzarea de bunuri și servicii;
 5. O altă formă de criminalitate online, poate fi considerată și, exploatarea sexuală online a copiilor.

Securitatea cibernetică în Republica Moldova

„Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (în continuare – Program) are drept scop crearea unui sistem de management al securității cibernetice a Republicii Moldova prin securizarea serviciilor societăţi informaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, ceea ce, la rîndul său, va stimula creşterea gradului de competitivitate economică şi de coeziune socială, precum şi va asigura crearea de noi locuri noi de muncă”, citat din Programul Național de Securitate Cibernetică a Republici Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29 octombrie 2015.

I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC), vine în calitate de operator al serviciilor guvernamentale ale Republicii Moldova. Misiunea sa primordială, constă în asigurarea administrării, menținerii și dezvoltării infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicații al autorităților de administrație publice, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

STISC are următoarele competențe (stisc.gov.md):

 1. Să asigure securitatea cibernetică;
 2. Să implementeze tehnologiile informaționale în sectorul public;
 3. Să gestioneze infrastructura cheii publice (PKI) a Guvernului;
 4. Să administreze și să mențină sistemele informaționale de stat
 5. Să administreze infrastructura de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicații.

Criminalitatea informațională este pedepsită prin lege

Conform Convenției de la Budapesta din 2001, ratificată de Republica Moldova în 2009, art. 12, Răspunderea persoanelor juridice, se menționează: „Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri cere se dovedesc necesare pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru infracțiunile stabilite în aplicarea prezentei convenții, atunci când acestea sunt comise pe cont propriu de către orice persoană fizică care acționează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcție de conducere în cadrul acesteia…”

Câteva date cu privire la Piața securității cibernetice a UE:

 1. „Țările europene ocupă 18 din primele 20 de locuri în indicele mondial al securității cibernetice;
 2. Valoarea pieței securității cibernetice a UE este estimată la peste 130 de miliarde EUR și crește cu o rată de 17% pe an;
 3. UE numără peste 60 000 de întreprinderi în domeniul securității cibernetice și peste 660 de centre de expertiză în materie de securitate cibernetică”. Pentru mai multe detalii, apăsați aici.

Maria Cojocaru, Școala de Jurnalism STUDENTUS