Securitatea cibernetică discutată la ULIM

    Senatul Studențesc al Universității Libere Internaționale din Moldova a organizat în comun cu Centrul de Guvernare Electronică o lecție publică cu tematica: Serviciile de e-guvernare în contextul securității cibernetice. Lecția a avut loc pe data de 24 octombrie 2013 în incinta ULIM.

      Președintele Senatului Studențesc ULIM Petru Iarmaliuc a remarcat perioada modernizată în care ne aflăm, succesele tehnologiilor informaționale de care dispunem, dar și unele pericole care rezidă din aceste avantaje. În cadrul lecție, Reprezentantul Centrului de Guvernare Electronică, Veceslav Pușcașu a vorbit despre aspectele și reușitele pe care guvernul le-a obținut la acest capitol. El a numit obiectivele și a descris situația reala a lucrurilor în momentul de față a securității ciberneticii.Studenții au fost tentați să abordeze acest subiect deoarece sunt cei care folosesc cel mai des serviciile din acest domeniu.Centrul pentru Guvernare Electronică a venit la ULIM cu mai multe broșuri pentru studenți din partea Guvernului, care au drept scop familiarizarea cu domeniul cibernetic, avantajele și pericolele acestuia.Securitatea cibernetică trebuie luată în serios de toată lumea. Întreaga infrastructură a tehnologiilor de comunicare și informație (ICT) poate fi privită ca un „ecosistem” în care totul este interconectat. Funcționează ca un întreg, trebuie apărat ca un întreg. Securitatea cibernetică nu ține doar de blocarea lucrurilor rele pe care le pot face atacurile cibernetice, ci de protejarea tuturor lucrurilor bune pe care insecuritatea cibernetică nu ne lasă să le facem.

 Ina Tăvăluc, ULIM.