Granturi de până la 40 de mii de euro pentru a deschide afaceri, oferite basarabenilor cu cetățenie română!

Cetățenii români (inclusiv basarabenii care și-au redobândit cetățenia română) care au domiciliul în străinătate de minimum 12 luni și doresc să-și înființeze o afacere în România, pot accesa granturi de până la 40 de mii de euro pentru a o dezvolta. Această oportunitate este oferită de AM POCU.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Admiistrației Publice și Fondurilor Europene, a aprobat 32 proiecte în valoare de 76 milioane euro, prin Diaspora Start Up.

Toate proiectele sunt destinate antreprenorilor români care locuiesc în străinătate sau celor care s-au întors recent în țară și doresc să-și valorifice abilitățile profesionale dobândite în afară, prin deschiderea unei afaceri în România.

Reamintim că în România ca și în RM, anterprenoriatul este slab dezvoltat. Astfel, aceste granturi vin ca un sprijin și suport incipient pentru a prospera acest domeniu.

Toți cetățenii români care au domiciliul în străinătate de minimum 12 luni și doresc să-și înființeze o afacere în România, pot accesa ajutorul  de 40.000 euro și pot urma programe de formare antreprenorială (inclusiv de tip e-learning), prin intermediul administratorului schemei de antreprenoriat.

Propunerile au fost depuse în cadrul apelulului de proiecte POCU/89/3/7/ „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană — Diaspora Start Up”.

Acestea au fost făcute de  către administratorii de schemă de antreprenoriat (autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă, organizații sindicale și patronale, asociații profesionale și ONG-uri).

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții  – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro-întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare. Obiectivul specific (3.7.) – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.