Promovarea oportunităților economice digitale pentru femei

Oportunitati digitale pentru femei

R. Moldova se clasează pe locul 11 în ce privește oportunitățile economice digitale pentru femei, conform unui studiu realizat de către Forumul Economic Mondial, în 144 de state din lume.

Despre aceasta a anunțat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Tudor Ulianovschi, în cadrul reuniunii ministeriale „Promovarea oportunităților digitale pentru femei”, care se desfășoară la Geneva.

Ulianovschi, care este și membru al inițiativei „Campionii Internaționali ai Egalității de Gen” în cadrul Națiunilor Unite, a prezentat experiența R. Moldova în promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor în toate domeniile de activitate, inclusiv în contextual dezvoltării sectorului tehnologiilor informaționale.

Acesta a reiterat necesitatea creșterii numărului de femei în toate sferele de activitate, cu precădere în domeniul politic și economic.

La reuniunea ONU, au participat miniștri și experți guvernamentali în domeniul dezvoltării și cooperării economice din Suedia, Statele Unite ale Americii, Germania, Pakistan, Zimbabwe, Myanmar, cât și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai societății civile. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate modalitățile prin care reformele IT pot contribui la abilitarea și facilitarea încadrării femeilor în activitatea profesională, cu precădere cea de antreprenoriat.