Se anunţă concurs pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, Literaturii şi artelor, Ediţia 2017

La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă  între 18-35 ani inclusiv,  precum şi colective de autori (nu mai mult de 5 persoane) cu capacităţi native, spirite inovatoare şi performanţe deosebite.

Dreptul de a înainta  lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs se oferă  organelor de conducere ale Academiei de  Ştiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilor  tinerilor savanţi din cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, uniunilor de creație, ziarelor şi revistelor de profil,  secţiilor pentru problemele tineretului şi sportului  ale organelor administraţiei publice locale, organizațiilor neguvernamentale de tineret, precum și  candidaților independenți.

Dosarele (CV-ul, analiza lucrărilor, recenzii, alte informaţii despre lucrările şi candidaţii propuşi pentru participare la concurs)  urmează să fie prezentate Comisiei de  Evaluare  (în 2 exemplare)  la secţia educaţie şi tineret a DGETS,  pe adresa: mun. Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei, nr.99, bir.14, tel. contact: ( 022) 222-740, Mob. 068084742

Formularele de aplicare pot fi expediate la următoarea adresă de E-mail: larisa.macarenco@gmail.com

Data  limită de prezentate a dosarelor este 10 noiembrie 2017.

Cererile înaintate mai târziu de termenul limită nu se admit la concurs.

Avizul şi regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului pot fi accesate pe site-ul DGETS.