Conferinţă naţională “Probleme actuale ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile”

 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din Republica Moldova şi Centrul Naţional de Sănătate Publică organizează Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu participare internaţională “Probleme actuale ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile” care va avea loc la 28-30 aprilie 2015, în or. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A.

  Tematica conferinţei:
1. Bolile netransmisibile ca problemă a sănătăţii publice
2. Rolul sănătăţii mediului în prevenirea bolilor netransmisibile
3. Evaluarea factorilor de risc comportamentali în dezvoltarea bolilor netransmisibile
4. Fortificarea capacităţilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în
controlul bolilor netransmisibile
5. Varia
 Sunt invitaţi să participe la Conferinţă cadre didactice, cercetători ştiinţifici, specialişti
din serviciul practic, doctoranzi, rezidenţi. Programul ştiinţific va include sesiuni de comunicări
orale şi postere.

 Pentru mai multe detalii accesați acest link.