Structurile de autoguvernare studențească la ULIM

În cadrul Universității Libere Internaționale a Moldovei structurile de autoguvernare studențească se definesc prin oameni responsabili și activități desfășurate la nivel.

Sindicatul Studențesc ULIM ocupă un loc important în luarea deciziilor la nivel de facultăți cât și la nivel universitar. În acest sens-structurile de autoguvernare studențească duc un parteneriat productiv cu administrația Universității, pentru sporirea calității și motivației de implicare a studenților în procesele decizionale.

Astfel studenții au avut parte de facilități precum cardurile de reducere EDUCARD elaborate și repartizate pentru membrii de sindicat.

Prin intermediul birourilor sindicale la facultăți și a liderilor sindicali, asigurînd transparența și transmiterea veridică a informației despre oferte, reduceri precum și despre evenimente și activități de ordin extracurricular și anume culturale, sociale, spartachiade de sport și întreceri amicale desfășurate între universități.

La acest capitol pot fi adăugate astfel de manifestări anuale precum ”Balul Bobocilor”, ”Miss Universitate”, ”Licențiați în dragoste” evenimentul desfășurat în perioada Sf Valentin-Dragobetelui.

De asemenea trebuie de menționat conlucrarea cu diferite instituţii cultural-distractive precum sunt diferite teatre, patinuare, cente de agreement, cu scopul obţinerii biletelor gratuite sau cu reduceri pentru studenţii universităţii, pe lîngă numeroasele ofertele de centre, cafenele și localuri, servicii și produse cu reduceri considerabile, pe care le aduce Educardul.

Pe lângă promovarea activităților extracurriculare, promovam calitatea studiilor, prin concursuri și oportunități de manifestare a cunoștințelor în cadrul dar și în afara universității.

La fel, structurile de autoguvernare studențească, tind  la asigurarea transparenței și implicarea studenților în procesele decizionale la diferite nivele și în multe domenii: repartizare burse de studii și sociale, concursuri, comisii instituționale și la facultăți, alegeri în organele sindicale studențești s.a,

Nu poate fi lăsat nemenționat faptul participării la Forumul organizațiilor sindicale studențești la toate edițiile anuale din perioada menționată, cel mai des fiind prezenți și în grupul de organizare;

În domeniul informării și răspândirii informației și ofertelor – Sindicatul Studențesc apelează și contează mult pe tehnologiile modern precum pagina Organizației și cont pe Facebook dar și participarea activă la proiectul Radio Studentus, creat de studenți pentru studenți, folosim rețelele de socializare pentru distribuirea informației

Pentru a asigura o bună activitate a liderilor sindicali la diferite nivele şi pentru ca organizaţia să lucreze ca un organism sănătos am încercat să modelăm activitatea în aşa fel ca ea să devină parte componentă a vieţii cotidiene. Orice lider sindical de grup cel puţin o dată pe săptămînă se gîndeşte la Sindicat (are şedinţă unde primeşte şi dă informaţie), cel puţin una din grijile pe care le are nu este de sine, ci de semenii, colegii săi pe care încearcă să-i ajute, cel puţin unul din ghidurile pe care il are un student membru de sindicat este un ghid al studentului pe care îl poate utiliza.

Pe parcursul activităţii Organizația Sindicală Studențească ULIM a dispus de susţinerea Federației Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei primind o instruire la nivel. Astfel autoguvernarea studențească se desfășoară într-o ordine logică, bazată pe conlucrare și flexibilitate, precum și pe inițiativa studenților activi și dornici de a se implica în procesele decizionale.