Burse pentru tinerii din Moldova care doresc să studieze în străinătate

Peste şase mii de burse pentru tinerii din Republica Moldova care doresc să studieze în străinătate. După susţinerea Bacalaureatului, tinerii pot opta pentru a-şi face studiile acasă în Moldova, sau peste hotare, beneficiind de una dintre numeroasele burse oferite de instituţiile universitare din alte ţări.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în acest an pentru elevii şi studenţii de la noi sunt preconizate aproximativ 6000 de burse în străinătate. Cei care doresc să studieze peste hotare, pot alege între România, Federaţia Rusă, Turcia, Azerbaidjan, Franţa, Germania, Danemarca, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Ungaria şi chiar Mexic sau China.

Cele mai multe burse pentru anul academic 2015—2016 le oferă Ministerul Educaţiei al României — 5 500 de burse. Modul de repartizare a locurilor pentru cele trei cicluri de studiu – licenţă, masterat şi doctorat, precum şi cele oferite cu sau fără taxă de şcolarizare, va fi făcut public în Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni pentru anul 2015—2016, care urmează a fi adoptată de Ministerul de resort al României în iulie, curent. Potrivit metodologiilor din anii precedenţi, cei care doresc să studieze în ţara vecină pot alege din tot spectrul de specialităţi valabile pentru studenţii români. Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară anual în iulie-august. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să depună dosarul corespunzător nivelului de studii pentru care optează şi să susţină concursul organizat la nivelul instituţiilor de învăţământ superior. Bursa acordată elevilor şi studenţilor din R. Moldova presupune o alocaţie lunară de 65 de euro şi 85 de euro pentru masteranzi şi doctoranzi, precum şi acoperirea taxelor de şcolarizare şi cazare. Reamintim că, în 2014, statul român a dublat şansele absolvenţilor basarabeni de a fi admişi la studii europene, oferind 5000 de locuri.

Mai nou, Statele Unite Mexicane oferă cetăţenilor R. Moldova 40 de burse: 15 sunt destinate studiilor universitare, postuniversitare şi doctorale la Colegiul din Mexic şi 25 – studiilor postuniversitare şi doctorale în cadrul Institutului Latino-American de Ştiinţe Sociale. Pentru a beneficia de aceste burse, candidaţii trebuie să-şi depună dosarele până la 31 august 2015.

Specialităţile tehnice, la mare căutare în universităţile europene
Guvernul Ungariei oferă cetăţenilor R. Moldova posibilitatea de a participa la programul de burse pentru anul de studii 2015 – 2016 „Stipendium Hungaricum”. Prin intermediul acestui program, cetăţenilor din R. Moldova li se oferă 24 de burse. Potrivit ME, 12 burse sunt repartizate pentru studii superioare de licenţă la agricultură, inginerie şi tehnologie, relaţii internaţionale şi studii europene; alte nouă burse sunt pentru studii superioare de masterat, ciclul II, iar trei burse – pentru studii de doctorat, în orice domeniu de interes. Bursierii vor fi scutiţi de taxa de şcolarizare, vor beneficia de locuri de cazare în campusurile studenţeşti oferite de instituţiile de învăţământ superior sau de o sumă de 129 de euro sau 40 000 de forinţi (moneda naţională a Ungariei) pentru acoperirea costurilor de cazare. Studenţii vor benefica şi de o bursă lunară. Cuantumul bursei, în conformitate cu legislaţia ungară în vigoare, constituie 131 de euro pentru licenţă şi masterat şi 323 de euro pentru doctorat.

Cinci burse de studii pentru licenţă şi masterat a oferit şi Guvernul Republicii Slovace. Guvernul acestei ţări acordă şi o bursă pentru studii de doctorat, iar dacă este necesar, candidaţii beneficiază şi de un an de pregătire pentru studierea limbii slovace. Prioritate au următoarele specialităţi: ştiinţele educaţiei, business şi administrarea afacerilor, ştiinţele ecologice şi de mediu, ştiinţele veterinare, ştiinţele medicale şi farmaceutice, precum şi ingineria construcţiilor şi a comunicaţiilor. Bursierii sunt selectaţi de către reprezentanţii Ambasadei Slovace la Chişinău împreună cu specialiştii de la ME din R. Moldova.

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Bulgaria oferă cinci burse de studii superioare pentru elevii din R. Moldova. În acest sens, sunt oferite burse de studii pentru învăţământul superior la următoarele specialităţi: filologie bulgară, filologie engleză, turism, arhitectură, regie teatru şi film.

Burse de studii sunt oferite şi de Guvernul din Letonia prin intermediul Agenţiei de Stat pentru Dezvoltarea Educaţiei. Un alt stat baltic, Estonia, oferă patru burse de studii pentru anul academic 2015-2016 în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor diplomatice şi europene în cadrul Şcolii Diplomatice Estoniene, instituţie absolvită de Ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun. Potrivit Şcolii Diplomatice Estoniene, bursa include taxa de şcolarizare, indemnizaţia lunară de 450 de euro, cazarea în Tallinn, permisul de şedere eston şi asigurarea de sănătate în Estonia pe perioada studiilor. Persoanele care aplică la acest program nu trebuie să aibă mai mult de 35 de ani, trebuie să cunoască foarte bine limba engleză, să fie angajate în serviciul public, să dorească să-şi continue cariera profesională şi să fie cooperative şi pregătite pentru un mediu intercultural de studiu.
Tot în Estonia, cei care doresc să urmeze un program de masterat în domeniile ştiinţelor, economiei, democraţiei, relaţiilor internaţionale, studiilor europene şi filosofiei pot alege Universitatea Tartu. Programul acoperă taxa de şcolarizare pentru o perioadă de doi ani, precum şi bursa lunară în valoare de 400 de euro. Un alt program de masterat poate fi studiat de cetăţenii Republicii Moldova la Universitatea Tehnologică din Tallinn. Aici, pot fi urmate cursuri în domeniului tehnologiilor informaţionale şi a serviciilor de e-Guvernare.

Un an de studii de masterat poate fi urmat şi la Universitatea Twente din Olanda. Această instituţie oferă 30 de burse de studii pentru anul 2015—2016. Printre domeniile pentru care se acordă bursă se numără: matematica şi fizica aplicată, ingineria biomedicală, managementul şi ingineria construcţiilor, nanotehnologiile, ingineria civilă, designul industrial sau managementul energiei şi al mediului, informează Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Şi Colegiul universitar din Nordul Danemarcei oferă burse de studii pentru cetăţenii R. Moldova. Bursa oferită de universitate acoperă 30—50% din taxa de şcolarizare şi costurile pentru cazare, restul fiind achitat de către aplicant. Bursa poate fi oferită pentru tot parcursul studiilor sau doar pentru un singur trimestru. Cele patru facultăţi din cadrul universităţii oferă o paletă largă de domenii de studiu, cum ar fi marketing, finanţe, IT, design grafic etc.
Burse de studii la Oxford şi Westminster pentru elevii din R. Moldova
Universităţile din Marea Britanie sunt clasate în topul celor mai bune instituţii de învăţământ din lume, iar tineri din R. Moldova se pot bucura de şansa de a studia în această ţară. Aceştia pot obţine o bursă de studii de licenţă la Universitatea Westminster, una dintre cele mai mari din Marea Britanie. Printre domeniile care pot fi studiate aici putem menţiona arta, studiile de gender, ştiinţele biologice, administrarea afacerilor, educaţia, limbile străine, ingineria etc. Criteriile de acordare a bursei sunt performanţele academice şi potenţialul de dezvoltare al studentului.

Studenţii din R. Moldova, dar şi din alte ţări ale Europei de Est, pot beneficia de o bursă britanică Dulverton Trust, la masterat în orice domeniu. Bursa acoperă 100 % taxele universitare şi include şi un grant de aproximativ 13 000 de lire sterline sau 18 mii de euro. Prin intermediul burselor Dulverton, tinerii din Moldova pot studia gratuit, timp de un an, un program de masterat la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Sunt eligibili tinerii care au absolvit deja o facultate şi pot demonstra cunoaşterea limbii engleze printr-un certificat recunoscut la nivel internaţional: IELTS, TOEFL. Dulverton Trust este o organizaţie independentă, de caritate, deschisă în 1949, şi care oferă diverse granturi de susţinere. Până în prezent, instituţia a oferit burse în valoare de 85 de milioane de lire sterline.

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din R. Moldova anunţă concursul pentru obţinerea burselor de masterat Chevening. Finanţate de Ministerul britanic de Externe şi administrate de Consiliul Britanic, prestigioasele burse Chevening sunt acordate în peste 150 de ţări şi permit viitorilor lideri, factori de decizie şi formatori de opinie să se familiarizeze cu Marea Britanie şi să obţină calificări benefice ţărilor lor. Pentru R. Moldova sunt oferite burse la următoarele domenii: economie, drept european, relaţii internaţionale, drepturile omului şi egalitate, administrare publică, integrare europeană, politici publice şi politici sociale. Bursa Chevening pentru Moldova include o bursă lunară, cheltuielile de transport tur-retur către ţara gazdă conform unei rute aprobate, finanţare pentru scrierea unei teze, costul vizei şi taxa de şcolarizare, scrie www.viza.md.

Asia, tot mai atractivă pentru studenţi
Viitorii studenţi care aspiră la un viitor în diplomaţie pot opta pentru bursele acordate de Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale al Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (MGIMO). Instituţia de învăţământ oferă, pentru anul academic 2015–2016, trei burse de studii universitare. Candidaţii urmează să susţină la sediul MGIMO din Moscova testarea la limba rusă, pe 26 iunie, şi cea la limba străină, pe 30 iunie anul curent. Şi Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse oferă cetăţenilor Republicii Moldova burse de studii pentru anul academic 2015 – 2016, după cum urmează: Ciclul I, învăţământ superior de licenţă, la specialităţile: relaţii internaţionale, economie mondială; Ciclul I, învăţământ superior de licenţă, a doua facultate, la specialităţile: relaţii internaţionale şi economie; Ciclul II, masterat, la specialităţile: relaţii internaţionale, economie, management şi jurisprudenţă. Lista publicată pe site-ul Centrului Rus de Cultură şi Ştiinţă arată că în anul de studii 2013—2014 peste 140 de tineri moldoveni au fost admişi la 30 de universităţi din Federaţia Rusă.

În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Învăţământului al Republicii Populare Chineze şi ME al R. Moldova, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, cetăţenilor R. Moldova li se acordă, pentru anul academic 2015–2016, 20 de burse de studii la ciclul I şi II, precum şi stagii de perfecţionare. Studiile sunt precedate de un an pregătitor, pe parcursul căruia se va studia chineza şi terminologia specifică profilului de specialitate selectat. Studenţii sunt scutiţi de taxa de studii, sunt cazaţi pe gratis, au o bursă lunară de 1500 de yuani (222 de euro) şi asigurare medicală. Cheltuielile de transport internaţional sunt însă suportate de candidaţi. Potrivit Acordului interguvernamental, cel puţin zece cetăţeni ai R. Moldova au studiat în China până în prezent.

Şi Universitatea Khazar din Republica Azerbaidjan – prima instituţie de învăţământ superior particulară din Caucazul de Sud – oferă studenţilor burse de studii pentru anul academic 2015 – 2016. Limba de studiu este engleza, iar bursa urmează a fi acordată în funcţie de performanţele academice ale candidatului.

Sursa: basarabeni.ro