Circa 26 de mii de locuri sunt alocate pentru concursul de admitere în universități

basarabia.md|||

Reformele în domeniul învățămîntului superior și planul de admitere în universități au constituit subiectele de bază în cadrul unei conferințe de presă susținută de Maia Sandu, ministrul în exercițiu al educației  și Nadejda Velișco, șefa direcției învățămînt superior și dezvoltare a științei.

Potrivit ministrului, în ultima perioadă au fost realizate mai multe măsuri concrete în ceea ce privește implementarea reformelor în învățămîntul superior, inclusiv  a fost elaborat cadrul normativ pentru aplicarea prevederilor Codului Educației referitoare la universități.   Astfel au fost elaborate și aprobate mai multe regulamente care conțin reglementări clare în domeniu.

Printre schimbările majore se numără instituirea în toate universitățile a  unor consilii de dezvoltare strategică instituțională, în care au fost  delegați reprezentați ai mediului economic sau societății civile, care dețin  competențe în domeniul economic sau juridic. ”Consiliul trebuie să contribuie la adoptarea unor decizii mai bune pentru instituție, să asigure transparența activității instituției, dar și să consolideze relația între universitate și angajatori”, a menționat Maia Sandu.

Referindu-se la asigurarea calității în învățămîntul superior, ministrul a subliniat că este în proces de finalizare evaluarea a 25 de programe Master în Drept de către Agenția estoniană de Asigurare a Calității.

Totodată, săptămîna trecută a fost finalizat procesul de selectare a membrilor Consiliului de conducere Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP).  Membrii consiliului au fost selectați de către o comisie compusă din experți internaționali, angajați ai agențiilor europene de asigurare a calității.

”ANACIP trebuie să devină garantul asigurării calității și, respectiv, cea mai importantă instituție pentru învățămîntul superior din țară. De faptul dacă ANACIP va reuși să devină o agenție veritabilă de asigurare a calității depinde viitorul învățămîntului superior. În curînd va avea loc alegerea organelor de conducere. Trebuie să cerem ca acest lucru să se întîmple într-o manieră transparentă. Și în continuare să fim cu ochii pe această instituție publică, să ne asigurăm că își face treaba foarte bine”, a mai spus  ministrul.

În luarea sa de cuvînt, Nadejda Velișco a menționat că  admiterea în învățămîntul superior se va desfășura în perioada 20 iulie – 7 august. Pentru cele 170 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență, au fost repartizate 17975 de locuri,  dintre care 6072  sînt cu finanțare bugetară, iar 11903 –  cu finanţare prin contract. Din numărul total de locuri,  3105 au fost repartizate pentru instituțiile private. Alte 370 de locuri pentru ciclul I au fost repartizate  la studii cu frecvența redusă pentru persoanele angajate în cîmpul muncii, care au nevoie de recalificare. În același timp, 462 de locuri cu finanțare bugetară (cu destinație specială) au fost rezervate pentru  absolvenţii instituţiilor de învăţămînt general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender. 

Candidații la studii de master, ciclul II vor putea alege între cele circa 500 de programe, pentru care au fost prevăzute 7980 de locuri, (3425 – cu  finanţare bugetară și  4555 – prin contract).  

Pentru studenții străini sînt preconizate 325 de locuri cu finanțare bugetară la ciclurile I și II, inclusiv 30 de locuri pentru stagii de cercetare, destinate mobilității academice.

În conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016 și cu principiile autonomiei universitare, instituțiile de învățămînt superior vor desfășura sesiunea de admitere în baza propriilor metodologii, elaborate în baza actelor normative ale Ministerului Educației și aprobate de senatele universitare.

Conform practicii anilor precedenți, candidații la studii vor putea participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la mai multe specialități concomitent. Specialitățile pot fi  din diverse domenii de formare profesională, de la una sau mai multe instituții de învăţămînt superior. Totodată, ei vor fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învăţămînt superior, dintre cele pentru care au optat.

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei de Bacalaureat (pentru această categorie fiind rezervate 90 % din locuri),  diplomei de studii medii de specialitate (10% din locuri) ori cei care dispun de un act echivalent de studii în străinătate, recunoscute de  Ministerul Educației și echivalate cel puțin cu studii liceale.

Totodată, se va menține cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați. La înmatricularea pentru această cotă se acordă prioritate copiilor orfani și persoanelor cu grad de dizabilitate I și II. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.

Concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile  pentru fiecare specialitate. Înmatricularea la locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rîndul candidaţilor la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Nadejda Velișco a mai spus că începînd cu anul 2014, locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și  persoanelor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, se scot la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

Candidații la studii vor putea depune dosarele pentru concursul de admitere în perioada  20-28 iulie. La decizia instituțiilor de învățămînt, în perioada imediat următoare, vor putea fi organizate  probe de aptitudini. Rezultatele intermediare ale admiteri vor fi anunțate pînă la 31 iulie. Totodată, pînă la data de 4 august candidații vor trebui să  depună dosarului cu documentele în original la instituția aleasă, urmînd ca pînă la 7 august să fie  anunțate  rezultatelor finale ale concursului.

În anul curent admiterea va fi organizată de 28 de universități (18 de stat și 10 – private).

Sursa: edu.md