Vezi care sunt locurile disponibile rămase pentru etapa a doua din admiterea 2016

După încheierea primei etape de admitere în învățământul superior din R. Moldova, la ciclul I – studii superioare de licență, au fost înmatriculate 10 445 de persoane, iar la ciclul II – studii superioare de master au fost admise 4 945 de persoane.

La locurile cu finanțare de la buget au fost admise, după prima etapă, 4 602 persoane la studii de licență, iar la contract – 4 526 de persoane, deși au fost oferite în total 17 416 locuri.

Universitățile desfășoară a doua etapă de admitere. Pentru sesiunea repetată, instituţiile de învățământ de stat propun, pentru studiile de licență, 1 328 de locuri cu finanțare de la buget și 4 253 de locuri la contract cu achitarea taxei de studii.
Vedeți mai jos toate locurile la studii superioare rămase disponibile:
LOCURILE NEACOPERITE
cu finanţare bugetară și prin contract şi propuse pentru a II etapă de admitere – 2016 pe instituțiile de învățământ superior publice:
1. Universitatea de Stat din Moldova: Licență: 376 locuri – buget și 502 locuri – contract; la Master: 69 locuri;
la specialitățile: Matematică – 19 locuri buget; Informatica – 18 locuri buget;Limbi și literaturi – 27 locuri buget; Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică – 21 locuri buget; Chimia – 12 Biologia – 20 locuri buget; Geografia -10 locuri buget, Fizica – 24 buget etc.
2. Universitatea Tehnică a Moldovei: Licență: 266 locuri – buget și 991 locuri – contract; la Master: 152 locuri;
la specialitățile: Tehnologia construcțiilor de mașini – 19 locuri buget; Ingineria produselor textile şi din piele – 14 locuri buget; Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice – 51 locuri contact; Construcţii şi inginerie civilă – 51 locuri contract etc.
3. Academia de Studii Economice din Moldova: Licență: 31 locuri – buget și 661 locuri – contract; laMaster: 1294 locuri;
la specialitățile: Statistică şi previziune economică – 15 locuri buget; Contabilitate– 121 contract; Business și administrare – 141 locuri contract; Finanțe și bănci –116 locuri contract etc.
4. Universitatea de Stat din Tiraspol: Licență: 98 locuri – buget și 182 locuri – contract; la Master: 154 locuri;
la specialitățile pedagogice: Fizică și informatică – 16 locuri buget,Matematică și informatică – 28 locuri buget; Biologie și chimie – 8 buget și 10 contract, Limbi și literaturi – 8 locuri buget; Pedagogie în învățământul primar – 5 locuri buget etc.
5. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți: Licență: 163 locuri – buget și 194 locuri – contract; laMaster: 153 locuri;
la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 18 locuri buget; Fizică – 14 locuri buget, Limbi moderne – 13 locuri buget; Pedagogie – 15 locuri buget;Istorie – 10 locuri buget, Geografie – 12 locuri buget etc.
6. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă: Licență: 101 locuri – buget și 418 locuri – contract; laMaster: 194 locuri;
la specialitățile pedagogice: Informatică – 15 locuri buget; Arte plastice – 12 locuri buget; Educație tehnologică – 12 locuri buget;Matematică – 10 locuri buget,Educație civică – 9 buget; Istorie – 8 locuri buget, Geografie – 6 locuri bugetetc.
7. Institutul de Relații Internaționale din Moldova: Licență: 80 locuri – contract; la Master: 49 locuri;
8. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport: Licență: 166 locuri – contract; la Master: 13 locuri;
la specialitățile: Cultură fizică recreativă – 41 locuri contract; Servicii de securitate a proprietăţii – 41 locuri contract; Servicii antiincendii – 20 locuri contract
9. Universitatea de Stat din Comrat: Licență: 48 locuri – buget și 93 locuri – contract; la Master: 35 locuri;
la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 12 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 10 locuri buget; Informatica – 5 locuri buget, Agronomieși Tehnologie produselor alimentare – 7 locuri buget etc.
10. Universitatea de Stat din Taraclia: Licență: 19 locuri – buget și 19 locuri – contract;
la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 4 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 4 locuri buget; Muzica – 5 locuri buget, etc.
11. Universitatea de Stat din Cahul: Licență: 57 locuri – buget și 153 locuri – contract; Master: 73 locuri;
la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 21 locuri buget; Informatică și matematică – 15 locuri buget; Pedagogia învățămîntului primar – 9 locuri bugetetc.
12. Universitatea Agrară de Stat din Moldova: Licență: 97 locuri buget și 191 locuri contract; la Master:22 locuri;
la specialitățile: Agronomie – 18 locuri buget;Viticultură și vinificație – 15 locuri buget; Zootehnie – 15 locuri buget; Horticultură – 13 locuri buget etc.
13. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice: Licență: 55 locuri- buget și 84 locuri – contract; laMaster: 13 locuri;
la specialitățile: Interpretare instrumentală – 16 locuri buget; Dans – 7 locuri buget; Scenografie – 5 locuri buget etc.
14. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Licență: 41 – buget și 18 – contract; la Master: 33 locuri.
15. Institutul de Științe ale Educației: la Master: 11 locuri.
16. Academia de Administrare Publică: la Master: 40 locuri.
LOCURILE NEACOPERITE
cu finanţare prin contract şi propuse pentru a II etapă de admitere în instituțiile de învățământ superior private:
17. Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Licență:285 locuri contract; la Master: 213 locuri.
18. Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova : Licență: 187 locuri contract; la Master: 99 locuri.
19.Universitatea de Studii Europene din Moldova: Licență: 99 locuri contract; la Master: 182 locuri.
20. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”: Licență: 169 locuri contract; la Master: 86 locuri.
21. Institutul de Științe penale și Criminologie Aplicată: Licență: 41 locuri contract;
22. Universitatea Americană din Moldova: Licență: 95 locuri contract;
23. Academia de Transporturi, Informatica și Comunicații: Licență: 152 locuri contract; la Master: 35 locuri.
24. Institutul Internațional de Management IMI-NOVA: Licență: 141 locuri contract; la Master: 42 locuri.
25. Universitatea Slavonă: Licență: 110 locuri contract; la Master: 58 locuri.
26. Universitatea Perspectiva-INT: Licență: 71 locuri contract; la Master: 33 locuri.

 

   Sursa: ziarulnational.md

Lasă un comentariu