Organizațiile de autoguvernare studențească a UTM

În cadrul Universității Tehnice a Moldovei, activează Senatul Studențesc care este o structura supremă reprezentativă a studenților, nonguvernamentală, independentă, nonprofit. Acesta este constituit din reprezentanții formațiunilor academice și organizațiilor studențești ale UTM.

Misiunea noastră este de a educa studenții în baza valorilor democratice, de a cultiva spiritului civic și al atitudinii competente, cetățenilor responsabili, și de asemenea de formarea tinerei generații în spiritul solidarității, libertății, și a încrederii în viitorul propriu;
Senatul Studențesc a fost constituit în baza următoarelor principii:
• Egalitatea în drepturi și nediscriminarea- toți studenții sunt tratați echidistant.
• Participarea în procesul decizional- în cadrul UTM deciziile sunt luate cu participarea reprezentanților SS.
• Libertatea de exprimare și a întrunirilor – toți studenții au dreptul să-și exprime liber opiniile educaționale.
• Transparența și accesul la informației- toți studenții au acces liber și gratuit la informațiile care vizează propriul traseu de formare profesională și viața comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legislative.
• Centrarea pe valorile și standardele europene, naționale și științifice universale
• Interculturalitate
Obiectivul nostru primordial este de a promova și reprezenta interesele studențimii, precum și de a contribui la edificarea profesională, socială, culturală a acestora, în spiritul tradiției universitare, asigurarea calității studiilor prin participarea în procesul de îmbunătățire a curriculei, și oferirea oportunităților de educare non-formală, prin intermediul proiectelor, programelor socio-profesionale, de asemenea sprijinirea tuturor activităților din punct de vedere legislativ, normative care vizează drepturile studenților în toate domeniile de activitate.
În scopul realizării atribuțiilor, cooperăm cu administrația facultății, conducerea facultăților, organizații sindicale, ONG-uri, precum și instituții de învățămînt preuniversitar, secundar profesional, superior, de cercetare ș.a.

yun
În cadrul Senatului Studențesc, activează permanent opt departamente:
Secretariat- responsabil de întocmirea și monitorizare documentației structurii, de organizarea campaniilor electorale și evidența membrilor structurii.
Educație- monitorizează frecvența și reușita studenților, evaluează și asigură calitatea programelor de studii, realizează sondaje de opinii.
Cercetare și inovare- membrii acestui departament participă la organizarea activităților științifice (conferințe), organizează activități de de creativitate studențească și promovează proiectele de cercetare.
Social- este responsabil de asistența socială a studenților (burse sociale, ajutor material, abonamente de troleibuz, EduCard ș.a. ), precum și organizarea cazării și monitorizarea condițiilor de trai în cămine.
Dezvoltare culturală, agrement, turism și sport- organizează evenimentele cultural-artistice(Balul Bobocilor, TVC, Miss Universitate), activitățilesportive (Spartachiada, competiții inter-universitare ș.a.) și activitățile de agrement, și turism.
Formare profesională- stabilește relații cu întreprinderile locale, asigură stagii de practică și servicii de informare, instruire (managementul carierii) angajarea în cîmpul muncii a studenților și absolvenților prin colaborarea cu CEGHID.
Relații externe- cooperează cu alte organizații studențești, identifică parteneri pentru evenimente și activitatea structurii, și informează studenții despre mobilitatea academică (Erasmus +).
Relații cu publicul- promovează activitatea structurii și imaginea universității.

Autor: Ana-Maria Cîrja  

Lasă un comentariu