Structurile de autoguvernare studențească din cadrul UASM

Una din structurile de autoguvernare studențească ce activează cu success la Universitatea Agrară de Stat din Moldova este Consiliul Sindical Studențesc.

Cei mai activi studenți, membrii birourilor sindicale ale facultățilr dar și membrii consiliilor facultăților universității conlucrează împreună pentru un viitor mai luminous în cadrul instituției sale de învățământ.

 Zi de zi Consiliul Sindical se confruntă cu astfel de piedici precum motivarea studenților dar și importanța implicării lor în procesul de luare a deciziilor în Universitatea Agrară de Stat, care sunt consecințele neimplicării și care sunt motivele activității scăzute a studenților la capitolul dat, din ziua de azi.

Misiunea principal a structurilor de autoguvernare studențească este de fapt cea de  a educa studenții în baza valorilor democratice, de a cultiva spiritului civic, cetățeni responsabili, și de asemenea de a forma tânăra generație în spiritul solidarității, libertății, și a încrederii în propriu său viitor în baza deciziilor pe care le iau astăzi și activității lor, contribuției și implicării active.

Comitetul Sindical Studențesc UASM lucrează împreună cu alte Organizații representative studențești, pentu sporirea eficienței, calității dar și pentru asigurarea transparenței și accesului liber la informația veridică care vizează propriul traseu de formare profesională și viața comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legislative, pentru toții studenții universității.

Scopurile activității structurii de autoguvernare în cadrul universității, pe lângă suportul informațional oferit studenților, e și implicarea centrarea pe valorile și standardele europene, naționale și științifice universale a studenților în procesul decisional la nivel de facultate și universitate, interculturalitatea și schimbul de strategii și idei între structurile de autoguvernare studențească din cadrul altor universități.

Obiectivul primordial al Consiliului Sindical Studențesc UASM este de a promova și reprezenta interesele studențimii, precum și de a contribui la edificarea profesională, socială, culturală a acestora, în spiritul tradiției universitare, asigurarea calității studiilor și oferirea oportunităților de educare non-formală, prin intermediul proiectelor, programelor socio-profesionale.

Astfel, implicarea studenților în activitatea sindicală ce vizează și implicarea în procesele decizionale universitare, dă dovadă de puterea pe care o dețin studenții, de a face schimbări, începând de la facultățile și universitățile în care învață. Anume ei sunt cei care dețin controlul asupra modelării propriului viitor.