Structurile de autoguvernare studențească a USM

În cadrul autoguvernării studențești a Universității de Stat din Moldova se evidențiază două organizații legal constituite – Comitetul sindical al studenților și Asociația studenților USM (ASUSM).

Deși au denumiri diferite, principiile de activitate sunt, practic, identice.
Organizația sindicală a studenților USM întrunește 9163 de membri de sindicat (din 10780 de studenți din ciclul I de învățământ), ceea ce constituie 85%; din 4470 de masteranzi din ciclul II – 2091 sunt membri de sindicat sau 46,8%. Tinerii membri de sindicat sunt întruniți în 13 organizații sindicale ale facultăților.
Principiul autoguvernării studențești, un concept nou pentru Republica Moldova, dar care are menirea să accentueze rolul și posibilitatea studentului de a-și expune părerea și de a participa activ la procesul de luare de decizii la nivel de Universitate, atât prin implicare directă, cât și la nivel de sindicat. Pentru CSS al USM este o perioadă destul de dificilă, marcată de apariția noilor organizații obștești, care, pe alocuri, dublează, iar uneori chiar discreditează activitatea sindicatului, lucru ce provoacă nedumeriri, în special din partea studenților, și induce deficiențe la realizarea obiectivelor trasate de Comitetul sindical.
În baza parteneriatului cu rectorul USM, s-au identificat direcțiile de îmbunătățire a condiției sociale a studentului. La moment, este elaborat un Program instituțional, până în 2020, de renovare a tuturor căminelor studențești, se lucrează intens pe direcția formării calităților de lider prin desfășurarea activităților de formare și informare largă a activului sindical, cum ar fi seminare, traininguri, participări la activități extracurriculare universitare și interuniversitare.
Comitetul sindical al USM, având drept obiectiv statutar contribuirea la protecția socială și acordarea garanțiilor suplimentare pentru membrii de sindicat, realizează dialogul social pe toate dimensiunile – rectorat, facultate, cămin, grupă academică. Aceste acțiuni sunt prevăzute și în Carta USM.
Autoguvernarea studențească se manifestă mai activ prin participarea sindicaliștilor la soluționarea problemelor locative ale studenților, asigurarea condițiilor normale de trai în căminele studențești. În cadrul Universității funcționează 12 cămine cu un fond locativ de 3100 de locuri.
Comitetul sindical, birourile sindicale ale facultăților, de comun cu intendenții căminelor, Direcția campusului studențesc, organizează activitatea Consiliilor căminelor, toate lucrând ca un organism, un tot întreg – sunt componente active ale autoguvernării studențești.
Misiunea Alianței Studenților Universității de Stat din Moldova este de a coagula şi valorifica personalitatea carismatică a studenţilor întru crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea şi afirmarea acestora.
De asemenea ASUSM îsi atribuie rolul de a încuraja şi promova ideile studenţilor, cele din urma fiind acceptate ca idespensabile în procesul de edificare a viitorului Republicii Moldova.
Obiective
– stimularea participării studenţilor atît în activitatea studenţească, cît şi în procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestora în cadrul USM;
– stimularea indicatorului academic al studenţilor; – promovarea dialogului între studenţi, conducerea Facultăţilor, Administraţia USM şi alte structuri ce activează în domeniul tineretului şi învăţământului; – încurajarea activității exrtracurriculare; – organizarea activităţii studenţilor în echipă. – Protejarea studentilor impotriva oricarei discriminari; – Încurajarea și colaborarea cu organizațiile nonguvernamentale ce au drept scop activitatea studențească.
Valorile promovate și susținute de ASUSM sunt: credința, curiozitatea studenților, inspirația lor de a crea și de a motiva pe alții să creeze, inteligența și abilitățile, capacitățile și talentele care duc la dezvoltare și progres, pro-activitatea și entuziasmul membrilor săi.
În concluzie, atât Organizația Sindicală cât și Alianța Studenților Universității de Stat din Moldova, s-au regăsit cu drepturi depline în autoguvernarea studențească și contribuie ambele la soluționarea problemelor sociale ale tinerilor, educarea generațiilor viitorilor specialiști dar și apărarea drepturilor lor. Este important că toate activitățile care se desfășoară în mediul tineretului studios servesc drept motivație pentru aderarea la structurile de autoguvernare studențească din cadrul universităților.