Top 5 universităţi din România conform evaluării UE

Uniunea Europeană din nou a făcut o listă de universităţi de top din lume, printre care se află şi univeristățile din România.

 

Evaluările au fost făcute pe baza a cinci domenii-cheie:

 • performanţa în cercetare
 • calitatea procesului de învăţământ (predare-învăţare)
 • succes în transferul de cunoştinţe (parteneriate cu mediul de afaceri şi start-up-uri)
 • implicarea regională

Iată topul a 5 cele mai bune universități din România:

1. Universitatea Babeş-Bolyay (Cluj-Napoca)

Este o instituţie publică de învăţămînt superior, a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice, cum ar fi:

 • cultura acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare
 • cultura dezvoltării personale şi morale
 • cultura învăţării permanente şi inovatoare
 • cultura atitudinii proactive şi participării
 • dialog intercultural şi interconfesional
 • cultura dezvoltării personale
 • cultura competenţei ştiinţifice şi tehnologice
 • competenţa organizaţională
 • cultura integrării în diversitate

Universitatea lingvistică și cea culturală sunt elemente definitorii ale UBB, reprezentînd specificul care diferențiază nu doar în mediul universitar românesc, dar și în context european. Proiectul de multiculturalitate promovat de Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, inclusiv după aprecierile oficialilor europeni, un model la nivel continental.

Prin această politică, UBB reflectă concomitent, în organizarea sa administrativă, structura multiculturală a Transilvaniei și unitatea în diversitate a Uniunii Europene. Dimensiunea multiculturală nu este un scop în sine, ci o opțiune asumată de dezvoltare instituțională, prin care UBB creează un mediu propice pentru excelența didactică și de cercetare, pentru generarea de viziune și de soluții destinate comunității locale și societății în ansamblu.

Universitatea Babeş Bolyay

2. Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu)

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior de stat din Sibiu.

În prezent ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.

lucianblaga

3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îşi are sorgintea în Şcoala Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Război nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galaţi. Pe parcursul a doi ani de studiu, în această instituţie s-au pregătit ofiţeri şi subofiţeri care au îndeplinit diferite funcţii de la bordul navelor Marinei Militare, dar şi ale Flotei Comerciale Române.

Tradiție. Profesionalism. Aventură. Trei atribute definitorii ale vieții din Academia Năvală care oferă la rîndul său și  mai mult. În primul rînd, garantia unei pregătiri profesionale și personale de excepție. Experiență și motivația cadrelor didactice, infrastructura modernă, strategia de dezvoltare privind mereu spre viitor.

mirceacelbatrin

 

4. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este o instituţie de învăţământ superior tehnic de stat din Cluj-Napoca, România. În 2011, a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.  

Structură Universității Tehnice din Cluj-Napoca este complexă și cuprinde treisprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localitățile Albă-Iulia, Bistrița, Satu-Mare și Zalău. Ofertă educațională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licență, masterat și doctorat, precum și programe de formare continuă.

Domeniile de studii au o largă cuprindere, de la inginerie la arhitectură, științe fundamentale, socio-umane și arte. De asemenea, în cadrul Universității Tehnice, funcționează Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, care organizează și derulează activități și programe de educație continuă, cursuri postuniversitare, programe și cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaționale.

1024px Cluj Napoca Universitatea Tehnica IMG 1310

5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) sau Universitatea din Iaşi, este o universitate de stat de cercetare avansată şi educaţie din Iaşi, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare.

Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, avînd colaborări cu 286 de universităţi din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.

Univ Al I Cuza Iaşi