Lansarea unui nou proiect realizat de CNOSM și MTS

Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului anunță demararea proiectului ”Tineretul Studios Activ Responsabil și Implicat”.

 

Ce poate fi mai important decât să acționăm și să investim în prezent pentru un viitor mai luminos și prosper, iar cei ce ne pot asigura acest viitor, sunt tinerii de azi. CNOSM împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, anunță lansarea proiectului ”Tineretul Studios- Activ, Responsabil și Implicat”, care presupune instruirea, informarea pe diferite tematici, crearea unor platforme de comunicare și interacțiune între organizațiile reprezentative a tinerilor din cadrul instituțiilor de învățământ de la noi din țară, stimularea și susținerea inițiativelor și implicării tinerilor în domeniul mass-media dar și aplicarea unor metode noi de colectare a datelor, analiză și cercetare în sectorul de tineret.

Cu scopul de a cerceta situația și colecta datele reale privind problema implicării tinerilor atît în cadrul activității organizațiilor reprezentative a instituțiilor de învățământ superior cît și în cadrul procesului de autoguvernare, echipa de lucru a realizat un chestionar online în cadrul proiectului dat.

Părerea fiecărui student, situația reală la momentul dat, dar și analiza amănunțită a problemei pentru identificarea celor mai optime soluții de elucidare, sunt punctele ce ne-au definit să pornim acest proiect.