Structurile de autoguvernare studențească la IRIM

Institutul de Relații Internaționale din Moldova are drept structură de autoguvernare studențească – Senatul Studențesc.

Acesta se implică activ în procesul de globalizare, de promovare a culturii organizaționale și a implicării active a studenților instituției, prin intermediul activităților sale.

Informarea și familiarizarea membrilor senatului dar și tuturor studenților cu drepturile şi obligaţiunile lor, evidenţa studenţilor cu situaţia familială vulnerabilă, informarea și motivarea studenţilor să participe la diferite activități dar și apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor la nivel de facultate şi universitate sunt doar unele din domeniile și activitățile prioritare ale Senatului Studențesc IRIM.

De asemenea, Senatul Studențesc tinde mult să creeze parteneriate cu cinematografele, teatrele și cluburile din Chișinău, în vederea obținerii biletelor sau a reducerilor pentru studenții Institutului, dar și tind la o colaborarea fructuoasă cu alte universități din Chișinău, în vederea conlucrării pe diferite dimensiuni și pentru a dezvolta strategia de motivare și sporire a implicării studenților în procesul decizional la nivelul instituției.

Organizarea competiţiilor sportive, manifestațiilor cultural-artistice, excursiilor și programelor de divertisment sub forma activităților extracurriculare, pentru studenţi sunt o altă latură a activității Senatului.

Pe lângă toate cele menționate mai sus, Senatul Studențesc IRIM duce o colaborare cu administrația instituției, pentru o eficacitate sporită a activității sale dar și pentru asigurarea calității și implicării studențești în multitudinea proceselor și activităților.

Astfel, structurile de autoguvernare studențească lucrează și cooperează între ele prin intermediul studenților universităților, cu scopul de a democratiza în continuu viaţa universitară, de a respecta drepturile studenţilor, de a spori motivația și  implicarea activă şi constructivă a acestora în procesul educaţional şi în guvernarea instituţiei de învăţământ din care fac parte.