Acordul de asociere, semnificație, obiective și oportunități

– Astăzi vom vorbi la tema „Sistemul educațional în Uniunea Europeană și în Republica Moldova”.

– Bună ziua, d-nul Cauia, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.

– Bună seara și vă mulțumesc că m-ați invitat.

– Ați putea să ne spuneți cîteva cuvinte despre diferența și asemănărea acestor sisteme?

– Sistem educațional, unic la nivel de Uniunea Europeană, comun pentru toate standartele. Chiar dacă avem politica Uniunii comună pentru toate statele, care formulează anumite standarte și exigențe, fiecare stat suveran în parte își stabilește cotele de acceptare a cetățenilor străini și nu poți să fii mai puțin dur decît exigențele stabilite de Uniune Euruopeană. Așadat, odată cu semnarea Acordului, cetățenii Republicii Moldova, elevii noști, cei absolvenți, dar și cei, mai mici – pot opta pentru diferite burse și posibilități. Numărul de burse se află în crește, și este oferit nu numai de statul nostru, ci și de statele-membre a Unuinii Europene.

– Vorbind de Republica Moldova, puteți să comentați ce s-a schimbat între timp în sistemul nostru educațional?

– Observăm un șir întreg de modificări în sistemul nostru educațional. Anumite exigențe care noi am dorit anterior – în sfîrșit au fost realizate. Acordul din nou stabilește astfel de exigențe, punînd la un nou nivel. Pentru mine, principală sursă de izbindă rămîne implicarea conștientă și activă a tineretului în sistemul educațional, în procesul de formare și dezvoltare, de organizare, de studiu. Vorbind de universitate – pînă studentul singur nu va înțelege că vine la universitate nu pentru a copia sau a primi restanțe, ci pentru a-și dezvolta capacitățile, a obține anumite abilități, competențe, cunoștințe importante, el nu va avea succese. Contează și spiritul concurenței – atît la școală, cît și la universitate sau la locul de muncă, la fel, obținut ca rezultatul străduinții, răbdării și altor capacități importante.

– Așadar, un obstacol pentru statul nostru este și mentalitatea poporului, tineretului?

– Vreau să spun, că mentalitatea într-adevăr este un obstacol, cum spun și experții. Dar, totuși, mentalitatea este un rezultat final al tuturor circumstanțelor. Un bun sistem educațional, în primul rînd trebuie să fie plasat la baza cunoștințelor necesare fiecăruia în dependența de mai mulți factori. Aceeași chesti poate fi spusă și despre sistemul economic, juridic și etc. Nu putem crea o piață corespunzătoare criteriilor cerute, fără ca să fim la curent cu toate punctele forte și slabe, probleme și relații interne și externe, concurența.

– Dumneavostră la fel ați menționat că mentalitatea noastră este formată în așa fel, încît noi mereu așteptăm ajutorul de la altcineva, noi sprijinim pe umărul cuiva. Dar ce facem în cazul în care nu avem aceste servicii și ajutor financiar și nu putem să ne folosim de granturi și alte oferte? Cum s-ar spune atunci – pe lîngă mentalitate nu avem nici posibilitate?

– Eu nu sînt contra unui ajutor financiar, eu sînt contra folosirii acestor ajutoare. Indiferent de forma acestui ajutor – fie kredit, fie grant, trebuie să fie utilizate ca mecanism, iar obiectvul lor trebuie să fie reformarea sistemei, crearea unor noi rezultate și noi produceri. Trebuie să fie utilizate pentru susținerea infrastructurii, stabilirii exigențelor noi, pentru a pune prioritate la competențe și abilități noi.

– Aș vrea să ne întoarcem puțin la Acordul de Asociere. Ați putea să-mi spuneți, ce se va întîmpla în viitor cu sistemul educaționar, care vor fi obiective, priorități noi, schimbări observabile?

– Sistemul educațional, în primul rînd, trebuie să devină absolut liberalizat, să asigure priorități și principii democratice. Sistemul educațional trebuie să asigure calitatea studiilor și cunoștințelor. Noi am avut un sistem biurocratic sedimentar, care nu ne-o dat nici o dezvoltare sau schimbări. Specialist, nu contează cine – inginer, economist, jurist, medic sau altcineva, în afară de competențe de bază trebuie să posede și un întreg alt șir de competențe importante (cunoașterea tehnicii de calcul, calculatorul, competențe lingvistice) care să-i permită, la un moment dat să angajeze nu doar pe Piața Muncii. Organizarea unor noi competențe pentru elevi este un început al noului parcurs sistemului educațional. Ăstea sînt exigențele necesare. Formarea agențiilor este doar un primul pas, care va ajuta la coordonarea sistemului educațional, să asigure calitatea studiilor. Este necesar și de verificat programe care sînt competitive, sau, invers, care sînt incompetitive, de ales acele, care vor reuși să pregătească specialiști calificativi și profesioniști.

– Ce puteți să comentați referitor la efectele pozitive ale Acordului?

– Ceea ce ține de efectele pozitive – putem exemplifica aici Autoguvernarea Studențească. Anume pentru studenți este foarte important de înțeles, că doar împreună putem să facem un lucru cumsecade, corect, care va putea rezolva ceva. Anume astfel de organizații de autoguvernare – senate, sindicate ar putea și ar trebui să se implice în ameliorarea calității procesului de studiu, calitatea studiilor, în general, activitățile extracuriculare etc.

{mp3remote}/images/Radio/Emisiuni/Europa_studenti/12.12.2014%20Alexandru%20Cauia.mp3{/mp3remote}