Încheierea campaniei, obiective atinse, concluzii și păreri

-Bună seara, dragi radio ascultători, uite că ne dăm reîntîlnire la o emisiune de totalizare a ciclului de emisiuni, care le-am avut “Europa pentru studenți” și dacă tot este de totalizare îl avem astăzi ca invitat pe Domnul Alexandru Cauia,

– Bună seara Domnu Alexandru.

– Bună seara și bine v-am găsit.

– Care a fost scopul acestei campanii, cu ce ocazie a-ți derulat-o?

– Deci această idee nu are o persoană cărei iar aparține dreptul de autor dat tot ceea ce se numește colectivul CNOSM și tineretul studios și activ, constatăm această necesitată încă doi-trei ani în urmă, am scris un proiect și datorită celor de la GIZ am reușit să obtinem suportul financiar necesar pentru realizarea acestei campanii. A fost destul de dificil, este prima experiență de astfel de amploare pentru noi dare eu sper cu tot dinadinsul că nouă ne-a reușit.

-Spuneți-ne vă rog și de ce a fost necesară o astfel de acțiune?

-Așa cum vă spunea eu anterior, tineretul cel mai activ, cel mai deschis spre shimbare nu știu de ce, datorită credcă dezamăgirii perpetue sau a altor circumstanțe rămîne a fi inert și noi am încercatprin intermediul acestei campanii să distrugem această inerție să le demonstrăm tinerilor din instituțiile superioare de învățămînt atît din mun. Chișinău cît și celor din Bălți și Cahul că se merită și este necesar să acorde atenție acestor oporutnități, oportunităților de studii în UE să încerce să studieze esența acestui sistem de învățămînt, criteriile de acces, mecanisme de asigurare a calității, în general tot ceea ce se numește statutul de student în UE, care sunt avantajele, poate sunt și dezavantaje dar în opinia noastră cel mai import într-o democrație este să ai nu atîte drepturi cît oportunități de a le realiza și acest drept la studii poate fi realizat nu doar în Republica Moldova ci și în statele membre ale UE iar pentru a face aceste acțiuni trebuie să te informezi și în pofida faptului că sunt un șir întreg de organizații și resurse informaționale care încearcă cumva să aducă la cunoștința studenților aceste oportunități.

– Să înțeleg că această campanie a fost derulată pe întreg teritoriul Republicii Moldova la toate universitațile?

-Nu putem să avem această pretenție că au fost toate instituțiile superioare de invățămînt dar 12 instituții mari de invățămînt, 10 din municipiu plus Universitatea ,,Alecu Russo,, din Balți și Universitatea de Stat din Cahul au fost beneficiarele acestui program de studii,studenții acestora. Acesta a fost grupul ținta, dar în cadrul proiectului și emisiuni și campaniei de promovare prin intermediul răspîndirii de broșuri și eu nu exclud că beneficiarii au fost cu siguranță și studenții …

-Eu am avut in vedere, nu doar in Chișinău, ați mers chiar și la Bălți și la Cahul.

-Da,am mers și la Bălți și la Cahul.

-Aș vrea să vă întreb ce acțiuni ați făcut? Cu ce ocazie ați mers pe la stundeți, că ați fost si la Bălți si la Cahul?

-Da, Campania s-a desfășurat pe mai multe etape și mai multe nivele, începînd de la planificarea acesteia continuînd cu elaborarea si editarea broșurii care să răspundă foarte clar, accesibil și in termini absurd cunoscuți tineretului studios indiferent de anul de studii in care nu s-ar afla despre ce este Uniunea Europeana, ce este sistemul de invățămînt de acolo, ce este acordul de asociere si care vor fi efectele pentru sistemul educational, care este mecanismul de accede la bursele sau locurile oferite de sistemul învățămînt superior din UE pentru studenții din Republica Moldova, care ar fi condițiile și care ar fi criteriile pentru a accede la aceste oportunități. Deci pe lîngă faptul că am editat această broșură am realizat un șir întreg de întîlniri în cadrul instituțiilor, interesul trebuie sa spun a fost foarte mare atît din partea studenților cît și din partea cadrelor didactice fiindcă în profida faptului că se vorbește foarte mult despre Uniunea Europeană chiar dacă toți iși dau seama că sunt
vecinii noștri de peste Prut, nu chiar toți și nici chiar cei din sistemul de învățămînt nu cunosc foarte clar care este structura sistemului de învățămînt din UE, care sunt prioritațile, care sunt caracteristicile,ce este bun si care sunt bune practice pe care ar trebui să le importăm și să le asimilăm în sistemul nostru de învățămînt. Deci interesul nostru a fost în creștere, am constatat spre sfîrșit că ar fi fost bine să prelungim această campanie pînă la sfîrșitul anului academic fiindcă doritori au fost tot mai mulți si mai mulți si intrebările veneau întotdeauna de la general la special, studenții vor răspunsuri foarte concrete la intrebarea cînd, cum și unde putea să acceadă la una sau la altă bursă, la o oportunitate sau alta.

– Care au fost reacțiile studenților?

– Reacțiile studenților au fost diferită, în dependență de perioada de timp, spre exemplu în octombrie am văzut un interes vădit, în noiembrie am primit întrebări dacă nu cumva facem Campania electorală unde a trebuit să dăm răspunsuri clare și promte că nu avem nici-o atrubuție și nu avem intenția de a susține concurențele electorale, scopul nostrum a fost de a informa despre ce este UE care sunt avantajele , oportunitățile, care sunt bunele practici oferite de UE pentru studenții noștri.

– Care au fost cele mai fregvente întrebări pe care le-au adresat studenții?

– Cred că cel mai des întîlnite întrebări au fost:
”Cu ce este mai bun sistemul de învățămînt din UE?”
”Care sînt bursele sau condițiile de trai în UE?”
”Ce ar trebui să schimbăm noi, la noi în țară pentru a obține aceleași cunoștințe ca și în UE?”
”Cît de valabile sunt diplomele obținute în Republica Moldova pe teritoriul Uniunii Europene?”

Cam acestea sunt Top-ul celor 3-4 întrebări care ni-au fost adresate cel mai frecvent.
-Ce puteți spune în totalizare despre acest proiect?

-(…)În esență a fost o experiență absolut originală atît pentru mine cite și pentru toți participanții acestui proiect și eu consider că obiectivele noastre au fost atinse. La fel eu sper că v-om găsi resursele și susținerea necesară la partenerii externi și interni pentru a continua astfel de acțiuni întru a promova experiența pozitivă și bunele practice din UE în domeniul sistemului de învățămînt superior în Republica Moldova.

-Spuneți că vreți să continuați acest proiect, să ne așteptăm în iarnă-primăvară sau deja în anul de studii care vine?

– O să întreprindem acțiuni concrete pentru a identifica posibilitățile de a continua aceast proiect începînd chiar din luna martie a anului viitor, sper să ne reușească pînă la sfîrșitul anului academic 2014-2015 să mai lansăm o campanie care să fie mai tehnică în ceea ce constă: iată asta este oportunitatea, iată atunci poți aplica care se v-or materializa atît pe portal cît și în cadrul radio-ului iar din luna septembrie mai ales pentru tinerii veniți în anul 1 licență sau masterat și chiar pentru întreg tineretul studios în dependență de resursele și oportunitățile pe care am putea să le identificăm v-om încerca să realizăm aceeași campanieluînd în considerație inconveniențele sau impedimentele cu care ne-am întîlnit în Campania pe care am realizat-o din septembrie pînă în decembrie. Și sunt sigur că v-om fi primiți cu brațele deschise și cu mintea plină de idei față de oportunitățile pe care le oferă UE pentru tineretul studios din Republica Moldova.

-Să fie cu ”Doamne ajută” toate proiectele următoare pentru toți pentru a informa studenții despre oportunitățile pe care le are Uniunea Europeană. Nu trebui să uităm că Europa are multe de arătat nouă, ca studenți în domeniul învățămîntului. Dnu Cauia țin să vă mulțumesc că ați fost astăzi prezent la emisiunea noastră.

{mp3remote}/images/Radio/Emisiuni/Europa_studenti/22.12.2014%20Alexandru%20Cauia.mp3{/mp3remote}