Uniunea Europeană, definiție, obiective și oportunități în cadrul emisiunii ”Europa pentru studenți”

"Europa pentru studenți": interviu cu domnul Alexandru Cauia- Decan al facultății de Drept , Dr.Conf. Univ. 

- Bună seara tuturor! Astăzi la emisiunea noastră a fost invitat Cauia Alexandru, coordonatorul campaniei care ne va povesti ce este Europa și ce poate să ne ofere. Așadar, să începem cu informația de bază: 
Câte țări fac partea din Uniunea Europeană la moment, în anul 2014?
- State fundamentale europene sînt 6 și anume Franța, Germania Federativă, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg. După aderarea Croației din 2013 în cadrul Uniunii, numărăm 28 țări-membre.
-  Dar cîte state vor la moment să se alăture de Uniunea Europeană?
- Avem la moment cel puțin 3 țări-doritare de a fi incluși în Uniunea Europeană, așa cum sînt Muntenegro, Republica Moldova și Ucraina. Turcia la fel, deși dispune de Acordul de Asociere încă din anul 1983, nu a reușit să se integreze în Uniunea Europeană, fiindcă nu dispune de toate condițiile și criteriile necesare pentru a întra în componența Uniunii Europene.
- Și credeți dumneavostră că parcursul european pentru Republica Moldova ar putea aduce beneficii și pentru stundenți în particular? În general, va fi utilă o astfel de etapă importantă pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca unui stat modern?
- În primul rînd, studenții sînt cei, care în ziua de azi vor să realizeze Integrarea Europeană a statului nostru. Important e să avem un parcurs conștient și asumat, să înțelegem că Europa se construiește aici și acum, la noi acasă, importînd valorile și asimilîndu-le la realitatea și mentalitatea noastră pentru a ne asigura cu bunăstarea. Promovatorul principal al procesului rămîne a fi studențimea, tineretul studios.
 
- Ce avantaje și ce dezavantaje are Uniunea Europeană? Ca atare, despre avantaje cunoaștem mai mult, dar iată propun să ne oprim la dezavantaje.
  - Este dificial să definim dezavantaje, luînd în considerație chiar și faptul că atît membrii-fondatori ai Uniunii Europene, cît și cei ce au aderat după 1974-încoace nu au manifestat indignare, dezămăgire sau nemulțumire. Totuși, există un curent în cadrul Uniunei Europene, care se numesc eurosceptici și consideră că Uniunea Europeană are  asemănări în atitudini și comportament cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). Pot fi identificate unele dezavantaje, cum ar fi: atitudinea conștientă, asumarea unor responsabilități, lucruri noi ce vor fi înțelese cu o oarecare dificultate atît pentru cei tineri, cît și pentru cei în vîrstă, care s-au format ca personalități în perioada Uniunii Sovietice. Dar trebuie să depunem un oarecare efort și să înțelegem că atunci cînd vrei să obții ceva - trebuie să muncești foarte mult, extrem de mult pentru acest scop.
 
- Și doar acestea sînt puncte slabe și părți negative?
 
 -  Există foarte multe stereotipuri, cum ar fi atitudinea inadecvată față de religie, care există peste tot, în toate părțile globului pămîntesc. Doar că există statele unde libertate de exprimare și independență în comportament, opinii este respectată și apreciată, iar toate minoritățile au dreptul să-și manifeste doleanța și există statele care la fel dispun de acest drept dar nu pot să-și permită libertatea din cauza mai multor factori, începînd chiar și cu forma, modul de guvernare.
   Noi avem în fața noastră un exemplu de urmat care ar fi bine să realizăm și la noi acasă. Vorbind de dezavantaje putem identifica toate segmentele, fie social-economic, fie din politic, fiindcă nimic nu este ideal sub soare. În ansamblu este un lucru la care trebuie să ajungem și noi numai decît.
 
- Ce puteți să ne spune despre privilegiile de care dispun membrii UE?
 
  - Toți cetățenii ai Uniunii Europene (ce înseamnă cetățean al oricărui stat ce face parte din Uniunea Europeană), în jur de 500 de mln. de oameni, beneficiază de undele categorii de drepturi, de care nu dispun stranierii. Una la mînă - dreptul la vot și dreptul de a fi aleși în organele Uniunii Europene, acțiunea care noi, cetățenii Republicii Moldova nu putem să ne permitem. În al doilea rînd, au dreptul la protecție diplomatică și consulară, ce presupune multe beneficii în domeniul apărării drepturilor proprii. În al treilea rînd, are dreptul la petiție sau dreptul de a se adresa în anumite organe cu cerințe, rugăminte. De astfel de întrebări se ocupă un organ, un mecanism aparte, ce va susține pe cetățean în oricare caz de necesitate și va face totul pentru a-i îndeplini solicitările, dorințele. Și, cel mai important pentru oricare membru al Uniunii Europene - libera circulație cu oricare document ce va dovedi apartenența ta unui stat-membru UE. N-ai decît să explorezi acest spațiu mar eplin de enigme, experiențe pozitive, locuri frumoase.
 
- Cum credeți, cît timp ne va lua nouă procesul de Integrare Europeană?
 
  - Nu pot spune precis cînd va veni acest moment, dar pot să spun cu siguranță cine poate să accelereze acest proces. Voi, studenții sînteți acea generația care înțelege foarte bine faptul că dacă vrei să obții un obiectiv - trebuie să stabilești etapele efectuării și să lucrezi mult pentru a îndeplini scopul. Fiecare dintre noi este responsabil de soarta statului și odată, ce vom conștientiza acest lucru și vom munci pentru a atinge acest scop - Integrarea va fi în apropierea noastră.
 
- Dacă facem comparația între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, atunci care este specificul fiecăruia?
 
  - Uniunea Europeană a apărut ca unitate integră încă în 1993 în calitate de uniune de state foarte și foarte clar stabilită pe principii economice, acordul suveran al fiecărui stat membru. În contrariul, Uniunea Euro-Asiatică sau Uniunea Vamală este o asociaței care nu face altceva decît să realizeze intențiile Federației Ruse, o asociație unde nu fiecare membru este cu dreptul egal de vot (așa cum este în Uniunea Europeană). Federația Rusă are 57% de pondere în luarea decizilor legate de Uniunea Vamală. Ca atare Uniunea Vamală încă nu există ca una foarte bine formalizată și cei 3 membre ale Uniunii: Federația Rusă,  Kazahstan, Belarus încă n-au ajuns la un numitor comun. De aceea, nu poți prin definiție să integrezi într-o Uniune care nici nu există.   
  Uniunea Europeană ne oferă valori, tradiții, stat de drept și bunăstare pe care ne-o dorim.
 
- Dacă am pune pe cîntar, cîte granturi provin din Uniunea Europeană și cîte - din Uniunea Vamală?
 
-  Iată iarăși ne întoacem la precizarea anteroiară -  Uniunea Vamală nu poate să ne ofere granturi, deoarece nu are propriul buget. Avem granturi fie din Federația Rusă, fie din Kazahstan, fie din Belarus. Nu putem să comparăm nimic cu 0, venit din partea Uniunii Vamale.
Pe cînd, Uniunea Europeană vine cu un șir întreg de granturi și credite. Evident că nu trebuie să ne transformăm într-o națiune care mereu trebuie să fie injectată, umplută cu capital străin. Trebuie să devenim cît de posibil mai abili și să folosim acest capital pentru a informa propria capacitate de calitate și de product.
 
- Care este beneficiul integrării în Uniunea Europeană pentru studenți?
-  Uniunea Europeană are condiții foarte clare de admitere, garanții substanțiale pentru tot tineretul studios, nu are discriminare sub nici o formă. De asemenea există o legătura directă între succese pe parcursul studiilor și angajarea în locuri cele mai potrivite.
  Spre deosebire de sistemul educațional din Republica Moldova, bazat exclusiv pe acumularea cunoștințelor, dar nu abilităților și capacităților, sistemul european este mult mai inovativ și folositor. Practica este un lucru foarte bine pus la punct în Uniunea Europeană și lucrul care ar trebui să importăm și să asimilăm la noi.
                           
- Și ultima întrebare, dar la fel, foarte importantă. Care din posibili parcursurile ce urmează, vor avea o importanță deosebită pentru Republica Moldova?
- Important e să înțelegem că fericirea nu vine din-afară, ci depinde exclusiv din noi. Astfel, dacă e vorba de un pas atît de important - trebuie să ne integrăm sau nu, consider că trebuie să ne învățăm din experiența internațională, experința statelor vecine, să decidem majoritatea, conform principiilor democratice. Și dacă vom integra, trebuie s-o facem absolut responsabil, integrînd și valori, și experiența pozitivă.
{mp3remote}/images/Radio/Emisiuni/Europa_studenti/AlexandruCauiaprelucrat.mp3{/mp3remote}